Prawo dotyczące ciężkiej niepełnosprawności

Rechtsanwaltskanzlei Anwalt Hamburg Berlin Bremen Hannover Lübeck > Prawo dotyczące ciężkiej niepełnosprawności

Ustawa o znacznym stopniu niepełnosprawności obejmuje wszystkie przepisy prawne regulujące stosunki prawne osób o znacznym stopniu niepełnosprawności w Republice Federalnej Niemiec.

Zgodnie z § 2 ust. 2 SGB IX za osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności uważa się osoby, których niepełnosprawność fizyczna, umysłowa lub emocjonalna wynosi co najmniej 50 stopni. Stopień niepełnosprawności (GdB) w prawie dotyczącym osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności zgodnie z § 69 SGB IX ustalany jest na podstawie decyzji właściwego organu danego kraju związkowego (zwykle urzędów emerytalnych).

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają w Niemczech specjalne prawa i są objęte szczególną ochroną prawną na mocy ustawy o niepełnosprawności. Prawo dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności wynika w szczególności z zasady państwa opiekuńczego zakorzenionej w art. 20 i 28 Ustawy Zasadniczej. Prawo dotyczące osób o znacznym stopniu niepełnosprawności stanowi zatem w szczególności część prawa publicznego i jest zasadniczo ujednolicone w drugiej części dziewiątej księgi Kodeksu zabezpieczenia społecznego (SGB IX). Celem prawa dotyczącego niepełnosprawności jest pomoc osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności w osiągnięciu jak największego samostanowienia, unikanie dyskryminacji i promowanie integracji osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w pracy i społeczeństwie.

Zu den besonderen Rechten der Schwerbehinderten gehören im Schwerbehindertenrecht unter anderem:

  • Ogólne zakazy dyskryminacji (§ 81 II SGB IX w związku z AGG)
  • Obowiązek pracodawców zatrudniania osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  • Szczególne uprawnienia w stosunku pracy (np. przystosowanie miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, szczególna ochrona przed zwolnieniem, urlop dodatkowy)
  • Cechy szczególne emerytur (np. wcześniejsze wykorzystanie)
  • Korzyści podatkowe
  • Specjalna pomoc w szkole, pracy, nauce i życiu społecznym
  • Bezpłatny transport lokalną komunikacją miejską

Abschluss

Oprócz przepisów zawartych w SGB IX, w wielu ustawach indywidualnych znajdują się specjalne regulacje dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, jak np. SGB III, SGB V lub AGG prawa cywilnego.

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat podstawowych zasad prawa osób niepełnosprawnych.

Polecamy również następujące strony dotyczące prawa osób niepełnosprawnych: