Prawo ochrony środowiska

Prawo ochrony środowiska obejmuje wszystkie normy prawne, których celem jest ochrona środowiska.

Pojęcie prawa ochrony środowiska jest bardzo szerokie. Do przepisów mających znaczenie dla środowiska zaliczają się przepisy prawa publicznego, cywilnego i karnego. W związku z tym normy ochrony środowiska pojawiają się w niemal całym systemie prawnym. Prawo ochrony środowiska ma zatem charakter przekrojowy, gdyż rozciąga się na wszystkie obszary systemu prawnego.W Niemczech, w przeciwieństwie do wielu krajów europejskich, w dalszym ciągu nie istnieje jednolity kodeks ochrony środowiska.

Prawo ochrony środowiska ma dwa poziomy regulacji (źródła prawne). Jest ono regulowane na poziomie międzynarodowym (międzynarodowe prawo ochrony środowiska i europejskie prawo ochrony środowiska) oraz na poziomie krajowym.

Krajowe prawo ochrony środowiska składa się z konstytucyjnego prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego w zakresie ochrony środowiska, prawa karnego dotyczącego ochrony środowiska i prywatnego prawa ochrony środowiska.

Zu dem nationalen umweltspezifischen Recht gehört insbesondere:

  • Atomgesetz (AtG)
  • Federalna ustawa o kontroli imisji (BimSchG)
  • Ustawa o gospodarce o obiegu zamkniętym i odpadach (Krw-/AbfG)
  • Federalna ustawa o ochronie przyrody (BNatSchG)
  • Federalna ustawa o ochronie gleby (BBodSchG)
  • Przestępstwa przeciwko środowisku (§§ 324-320 d StGB)
  • Standardy odpowiedzialności (§§ 22 WHG, 32 GentG)

Są to przede wszystkim przepisy prawa sformułowane w taki sposób, aby służyły określonemu zadaniu z zakresu ochrony środowiska. Normy te reprezentują podstawowy obszar prawa ochrony środowiska.

Jednak prawo ochrony środowiska jest również wyrażone jako jeden z kilku celów prawnych, na przykład w ustawie o planowaniu przestrzennym (ROG), kodeksie budowlanym lub federalnej ustawie o drogach. Istnieją także standardy zawarte w Ustawie Zasadniczej, Ustawie o bezpieczeństwie ogólnym i policji oraz Kodeksie cywilnym, które choć nie są konkretnie związane ze środowiskiem, mogą stanowić punkt odniesienia dla działań przyjaznych dla środowiska.

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat podstawowych zasad prawa ochrony środowiska.

Polecamy także następujące strony poświęcone tematyce prawa ochrony środowiska: