W prawie najmu, aby doszło do zawarcia umowy najmu, wymagana jest umowa najmu pomiędzy najemcą z jednej strony a wynajmującym z drugiej. Zgodnie z prawem najmu umowa najmu musi zawierać przynajmniej określenie konkretnego mieszkania, wysokość czynszu oraz początek najmu. Zgodnie z prawem najmu umowa nie musi być koniecznie zawarta w formie pisemnej. Wystarczająca jest także ustna zgoda. Ausnahmen bestehen im Mietrecht für den Zeitmietvertrag mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sowie für den Staffel- und den Indexmietvertrag.

W prawie najmu stosunki prawne pomiędzy najemcami z jednej strony a wynajmującymi z drugiej strony określa przede wszystkim umowa najmu. Jeżeli postanowienia umowne są niekompletne lub w niedopuszczalny sposób odbiegają od przepisów prawa najmu chroniących najemców, obowiązują również przepisy ustawowe, w szczególności § 535 i nast. Kodeksu cywilnego. Niniejsze przepisy dotyczące najmu zostały zmienione ustawą o reformie prawa najmu, która weszła w życie 1 września 2001 r.

Gegenstand von Auseinandersetzungen im Mietrecht sind regelmäßig folgende Bereiche:

 • użytek własny
 • koszty operacyjne
 • Zakończenie
 • Maklercourtage
 • podwyżka czynszu
 • wady
 • Remont
 • Indeks czynszu
 • Depozyt czynszu
 • umowa najmu
 • modernizacja
 • nowy najemca
 • Naprawy kosmetyczne
 • Klauzula społeczna
 • konwersja
 • Zasiłek mieszkaniowy

Abschluss

W żadnej innej dziedzinie prawa nie zapada rocznie więcej orzeczeń sądowych niż w prawie najmu. Setki tysięcy wyroków i uchwał, które już zapadły, dają podstawę do oceny sporu z zakresu prawa najmu, którego znaczenie stale wzrasta. Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat podstawowych zasad prawa najmu.

Polecamy również następujące strony poświęcone tematyce prawa najmu: