STEINWACHS Rechtsanwaltkanzlei | Versteigerungsrecht | Hamburg | Berlin
Erfahrungen & Bewertungen zu STEINWACHS Rechtsanwaltskanzlei
Rechtsanwalt Hamburg Berlin Bremen » İcra Hukuku

İcra Hukuku

Günümüzde gayrimenkullerin icra yoluyla satışa sunulması artmaktadır. Bu duruma çoğu kez boşanma, işsizlik ve/veya borçlanma neden olmaktadır. Açık artırma yoluyla gayrimenkulün paraya çevirilmesi sözkonusu olur ve bu suretle alacak tahsil edilir. İcra takip işlemleri ve açık artırmanın ne şekilde uygulanacağı haciz ve icra yasası ile düzenlenmiştir. Gayrimenkulün bulunduğu bölgenin yerel mahkemesinde açık artırma işlemleri yürütülmektedir.
Mal sahibileri borçlarını kapatmak için gayrimenkullerinin haricinde buna benzer taşınmaz mallarını veya gemi siciline kayıtlı gemilerini açık artırmaya çıkartma imkanına sahiptir. İcra takip işlemleri ancak alacaklının başvurusu ile başlatılmaktadır. Bunun için icra ilamı veya ilam niteliğinde sayılan hukuki belge gereklidir. Mahkeme, gayrimenkulün açık artırmaya çıkartılmasına karar verdikten sonra kararı tapu dairesine gönderir ve icranın kayıt edilmesini önerir. Bu kayıt işleminin neticesinde mal sahibi kullanım hakkını kaybeder ve gayrimenkulü istediği gibi başkasına satamaz. İcranın kayıt edilmesi işlemi alacaklının haklarının korunmasını sağlar ve borçlunun gayrimenkulü satabilmesi hukuki olarak engellenmiş olur.
Açık artırma yoluyla gayrimenkul satın alınmasının avantajları, gayrimenkulün gerçek değerinden çok daha düşük bir fiyata elde edilmesi ve komisyon ve noter ücretinin ödenmemesidir.
İcra hukuku alanı karmaşık bir hukuk alanı olmakla birlikte çok sayıda koşullara ve talimatlara uyulmasını gerekli kılar. Bundan dolayı usul ile ilgili sorunların önlenmesi için uzman bir avukata danışılması önerilmektedir.
STEİNWACHS hukuk bürosunun icra hukuku alanındaki tecrübelerinden mal sahipleri ve mağdurlar faydalanma imkanına sahipler.

STANDORTE

Hamburg
Hallerstraße 89
20149 Hamburg
Tel +49 40 415371170
Fax +49 40 415371177
hamburg@kanzlei-steinwachs.de


Berlin
Friedrichstraße 153a
10117 Berlin
Tel +49 30 84710711
Fax +49 30 84710713
berlin@kanzlei-steinwachs.de


Bremen
Parkstraße 68
28209 Bremen
Tel +49 421 16502800
Fax +49 421 16502801
bremen@kanzlei-steinwachs.de


Lübeck
Mühlenstraße 24
23552 Lübeck
Tel +49 451 30505650
Fax +49 451 30505656
luebeck@kanzlei-steinwachs.de


Hannover
Hindenburgstr.26
30175 Hannover
Tel +49 511-95731660
Fax +49 511-95731667
hannover@kanzlei-steinwachs.de