Coraz więcej nieruchomości zostaje przejętych. Najczęstszymi przyczynami zmiany właściciela są rozwód, bezrobocie i nadmierne zadłużenie. Celem przymusowej procedury aukcyjnej jest zaspokojenie wierzyciela z wpływów z nieruchomości w drodze przymusowej egzekucji. Procedurę i inne szczegóły reguluje ustawa o aukcjach przymusowych i administracji przymusowej (ZVG). Licytację przymusową przeprowadza co do zasady sąd rejonowy, w którego okręgu znajduje się nieruchomość przeznaczona na licytację.

Oprócz gruntów, prawa majątkowe i statki zarejestrowane w rejestrze statków mogą zostać przymusowo sprzedane na aukcji w celu wykorzystania uzyskanych środków na spłatę długów właścicieli. Przymusowe postępowanie aukcyjne wszczyna się wyłącznie na wniosek wierzyciela. W tym celu wierzyciel musi zgłosić tytuł z klauzulą ​​wykonalności do lokalnego sądu. Sąd zarządza przymusową licytację nieruchomości w drodze postanowienia. Decyzję tę sąd egzekucyjny przekazuje do urzędu stanu cywilnego z wnioskiem o dokonanie ogłoszenia o przymusowej licytacji tej nieruchomości. Wraz z dokonaniem tego wpisu zostaje odebrana właścicielowi kontrola nad nieruchomością, czyli nie może on już jej sprzedać prywatnie. Zamieszczenie ogłoszenia o aukcji przymusowej skutkuje zatem zakazem sprzedaży na rzecz wierzyciela, który złożył wniosek o to postępowanie.

Zaletą zakupu nieruchomości w drodze aukcji przymusowej jest, oprócz możliwości nabycia nieruchomości za znacznie niższą od jej wartości, m.in. eliminacja opłat maklerskich i notarialnych.

Ponieważ prawo aukcyjne przymusowe jest bardzo złożone i wymaga spełnienia wielu wymogów i warunków, każdy, kto chce przystąpić do postępowania aukcyjnego przymusowego lub w nim uczestniczyć, powinien pilnie zasięgnąć porady prawnika, aby już na wstępie wykluczyć jakiekolwiek problemy lub błędy proceduralne.

Skorzystaj z doświadczenia Kancelarii Prawnej STEINWACHS w zapewnieniu wsparcia prawnego przy niezliczonych przejęciach zarówno dla osób poszkodowanych, jak i nabywców.

Odpowiedzialny za treść strony Adwokat Prawo aukcyjne Hamburg Berlin Brema: Adwokat Stephan Steinwachs (adwokat Hamburg Berlin Brema)