Vergi hukuku, kamu hukukunun bir parçası olup, vergilerin belirlenmesi ve tahsiline ilişkin tüm hukuk normlarının tamamını içermektedir.

Vergi terimi, vergi kanununda yasal olarak Vergi Kanunu’nun 3. Maddesinde tanımlanmıştır. Kısacası vergiler, devletin (federal veya eyalet) vatandaşlarından talep edebileceği ve genel olarak devleti ve toplumu finanse etmeye yarayan parasal faydalardır. Ücretler veya katkı payları gibi diğer kamu vergilerinin aksine vatandaşlara vergi tazminatı ödenmez.

Das Steuerrecht ist durch folgende Grundsätze geprägt, welche insb. der Steuergerechtigkeit dienen:

  • Besteuerung nach Leistungsfähigkeit als tragendes Prinzip
  • Gleichmäßigkeit der Besteuerung, Gleichbehandlungsgrundsatz
  • Wahrung des Sozialstaatsprinzips im Steuerrecht
  • Gesetzmäßigkeit der Besteuerung (gesetzliche Regelungen zwingend erforderlich

Alman vergi kanunu dünyadaki en karmaşık kanunlardan biridir. Vergi hukuku, özellikle Vergi Kanunu’nda (AO) ve örneğin ilgili vergiye tabi olayları içeren çok sayıda farklı bireysel kanunda bulunur (örn. Gelir Vergisi Kanunu, Satış Vergisi Kanunu, vb.). Buna ek olarak, Alman vergi hukuku çok sayıda vergi hukuku içtihadı ile karakterize edilmektedir. Avrupa hukukunun (örneğin AB düzenlemeleri) vergi hukukunda sıklıkla dikkate alınması gerekir. Konunun yönetilemez ve karmaşık yapısından dolayı vergi hukukunun sıradan kişiler tarafından anlaşılması zordur ve her zaman vergi danışmanı veya avukat gibi bir uzmana danışılmalıdır.

Zu den Themen von Auseinandersetzungen im Steuerrecht gehören unter anderem

  • Vergi beyanı
  • Steuerprüfung
  • Şirketlerde vergi planlaması
  • Vergi tahakkukuna itiraz
  • Vergi soruşturması
  • Kendini ifade etme

Abschluss

İlerleyen sayfalarda sizlere vergi hukuku hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi sunmaya çalışacağız.

Ayrıca vergi hukuku konusunda aşağıdaki sayfaları da öneririz: