Prawo podatkowe jest częścią prawa publicznego i obejmuje całość wszelkich norm prawnych dotyczących ustalania i poboru podatków.

Termin podatek jest prawnie zdefiniowany w prawie podatkowym w dziale 3 Ordynacji podatkowej. Krótko mówiąc, podatki to świadczenia pieniężne, których państwo (federalne lub stanowe) może żądać od swoich obywateli i które służą ogólnemu finansowaniu państwa i społeczności. W przeciwieństwie do innych danin publicznych, takich jak opłaty lub składki, obywatele nie otrzymują żadnej rekompensaty z tytułu podatków.

Das Steuerrecht ist durch folgende Grundsätze geprägt, welche insb. der Steuergerechtigkeit dienen:

  • Besteuerung nach Leistungsfähigkeit als tragendes Prinzip
  • Gleichmäßigkeit der Besteuerung, Gleichbehandlungsgrundsatz
  • Wahrung des Sozialstaatsprinzips im Steuerrecht
  • Gesetzmäßigkeit der Besteuerung (gesetzliche Regelungen zwingend erforderlich

Niemieckie prawo podatkowe jest jednym z najbardziej skomplikowanych na świecie. Prawo podatkowe można znaleźć w szczególności w Ordynacji podatkowej (AO), a także w wielu różnych ustawach indywidualnych, które na przykład zawierają odpowiednie zdarzenia podlegające opodatkowaniu (np. Ustawa o podatku dochodowym, Ustawa o podatku od sprzedaży itp.). Ponadto niemieckie prawo podatkowe charakteryzuje się dużą liczbą orzecznictwa z zakresu prawa podatkowego. Prawo europejskie (np. rozporządzenia UE) często musi być uwzględniane również w prawie podatkowym. Ze względu na niemożliwy do opanowania i skomplikowany charakter sprawy, prawo podatkowe jest trudne do zrozumienia dla laików, dlatego zawsze należy zasięgnąć porady eksperta, np. doradcy podatkowego lub prawnika.

Zu den Themen von Auseinandersetzungen im Steuerrecht gehören unter anderem

  • deklaracja podatkowa
  • Audyt podatkowy
  • Planowanie podatkowe w firmach
  • Sprzeciw wobec wymiaru podatku
  • Dochodzenie podatkowe
  • Ujawnianie się

Abschluss

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat prawa podatkowego

Polecamy również następujące strony poświęcone tematyce prawa podatkowego: