Uluslararası hukuk öncelikle Alman devletinin sınırlarını aşan hukukla ilgilidir. Uluslararası hukuk, Avrupa hukuku ve uluslararası özel hukuk, uluslararası hukuk alanının başlıca konuları arasındadır.

Uluslararası hukuk alanında uluslararası hukuk, uluslararası hukukun konuları olarak devletler/uluslar arasındaki hukukla ilgilidir. Uluslararası hukuk, uluslararası hukukun kurucu antlaşması ve anayasası olan BM Şartı temel alınarak oluşturulmuştur. Uluslararası hukuk esas olarak ilgili devletler/uluslar arasındaki çok sayıda uluslararası anlaşma ve anlaşmayla düzenlenmektedir.

Uluslararası ilişkiler alanında Avrupa hukuku, Avrupa Birliği hukukunu ifade eder. Bireysel üye devletler egemenliklerinin bir kısmını AB’ye devrettikleri için, Avrupa düzeyinde uluslarüstü (devletler üstü) bir yasadır. Uluslararası hukuk alanında bu, Avrupa hukukunun AB üye ülkeleri içerisinde doğrudan etkiye sahip olduğu anlamına gelir.

Uluslararası özel hukuk (IPR), öncelikle uluslararası sözleşmeler gibi uluslararası özel hukuk ilişkilerine hangi ulusal hukukun uygulanacağı sorusuyla ilgilenir. Almanya’da fikri mülkiyet hakları öncelikle Alman Medeni Kanununun (EGBGB) giriş kanununda düzenlenmiştir.

Zentrale Themen im Bereich Internationales Recht sind:

  • Uluslararası hukuk ile ulusal hukuk arasındaki ilişki
  • Uluslararası hukuk, uluslararası anlaşma
  • Avrupa hukuku / Birlik hukuku
  • AB düzenlemeleri, direktifleri veya kararları
  • uluslararası özel hukuk/medeni usul hukuku
  • uluslararası ceza hukuku
  • uluslararası deniz hukuku

Abschluss

Küreselleşmenin artmasıyla birlikte uluslararası hukukun hukuki alanı giderek önem kazanmaktadır. Yönetilmesi zor ve karmaşık mevzuat konuları nedeniyle herhangi bir sorunuz varsa acilen deneyimli bir avukata danışmalısınız.

İlerleyen sayfalarda sizlere uluslararası hukukun temel ilkeleri hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi vermeye çalışacağız.

Ayrıca uluslararası hukuk konusunda aşağıdaki sayfaları da öneririz.