Prawo międzynarodowe

Prawo międzynarodowe zajmuje się przede wszystkim tym prawem, które wykracza poza granice państwa niemieckiego. Prawo międzynarodowe, prawo europejskie i prawo prywatne międzynarodowe należą do głównych tematów z zakresu prawa międzynarodowego.

W dziedzinie prawa międzynarodowego prawo międzynarodowe dotyczy prawa między państwami/narodami jako podmiotami prawa międzynarodowego. Prawo międzynarodowe powstało w oparciu o Kartę Narodów Zjednoczonych jako traktat założycielski i konstytucję prawa międzynarodowego. Prawo międzynarodowe jest regulowane głównie w dużej liczbie traktatów międzynarodowych i umów między odpowiednimi państwami/narodami.

W obszarze spraw międzynarodowych prawo europejskie odnosi się do prawa Unii Europejskiej. Jest to prawo ponadnarodowe (ponadpaństwowe) na szczeblu europejskim, gdyż poszczególne państwa członkowskie przekazały UE część swojej suwerenności. W obszarze prawa międzynarodowego oznacza to, że prawo europejskie ma bezpośrednie skutki w obrębie państw członkowskich UE.

Prawo prywatne międzynarodowe (IPR) dotyczy przede wszystkim kwestii, które prawo krajowe ma zastosowanie do międzynarodowych stosunków prawnych o charakterze prywatnym, takich jak umowy międzynarodowe. Prawa własności intelektualnej w Niemczech są uregulowane przede wszystkim w ustawie wprowadzającej do niemieckiego kodeksu cywilnego (EGBGB).

Zentrale Themen im Bereich Internationales Recht sind:

  • Związek prawa międzynarodowego z prawem krajowym
  • Prawo międzynarodowe, umowa międzynarodowa
  • Prawo europejskie / prawo Unii
  • Rozporządzenia, dyrektywy lub uchwały UE
  • międzynarodowe prawo prywatne/cywilne prawo procesowe
  • międzynarodowe prawo karne
  • międzynarodowe prawo morskie

Abschluss

Dziedzina prawna prawa międzynarodowego staje się coraz ważniejsza ze względu na postępującą globalizację. Ze względu na niemożliwą do opanowania i złożoną kwestię regulacyjną, w przypadku jakichkolwiek pytań należy pilnie skonsultować się z doświadczonym prawnikiem.

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat podstawowych zasad prawa międzynarodowego.

Polecamy także poniższe strony poświęcone tematyce prawa międzynarodowego