Tıp hukuku, başta tıp veya diş hekimliği mesleği olmak üzere tıp mesleklerini etkileyen çok çeşitli yasal düzenlemeleri içermektedir.

Tıp hukuku, tıbbi sorumluluk hukuku başta olmak üzere, doktor ile hasta arasındaki özel hukuka ilişkin hukuki ilişkileri kapsamaktadır. Tıp hukuku ayrıca doktorlar arasındaki özel hukuk hukuki ilişkilerini ve ödeme yapanlarla (örneğin sağlık sigortası şirketleri) hukuki ilişkileri de içerir. Özel hukuk kapsamındaki hukuki ilişkiler genellikle tıp hukukunda özel olarak düzenlenmez, Medeni Kanun’un (BGB) genel hükümlerine dayanır.

Tıp hukuku da büyük ölçüde kamu hukuku kapsamında yapılandırılmıştır, özellikle tıp mesleği mensuplarına yönelik mesleki düzenlemeler, sosyal sigorta alanındaki doktorlarla ilgili düzenlemeler (özellikle tıp mesleğinin icrasına ilişkin düzenlemeler) SGB ​​V), doktorlara yönelik ücret kanunu (örn. doktorlar için ücret tarifesi) veya tıp kanununa da dahil edilebilecek olan eczacılık kanunu. Tıp hukukundaki yasal düzenlemeler, çok çeşitli kanunlarda (örneğin Sosyal Kanun, İlaç Yasası, Enfeksiyondan Korunma Yasası), yönetmeliklerde (örneğin doktorlar için ruhsatlandırma düzenlemeleri) veya kanunlarda (örneğin mesleki düzenlemeler) bulunabilir.

Zu den zentralen Inhalten im Medizinrecht gehören unter anderem:

  • Tıbbi sorumluluk hukuku/tıbbi ceza hukuku
  • Sağlık meslekleri için sözleşme ve şirketler hukuku
  • Yasal/özel sağlık sigortası hukuku
  • Mesleki düzenlemeler / lisans düzenlemeleri
  • İlaç kanunu
  • Tıbbi cihaz kanunu
  • Doktorlara yönelik reklam kanunu / reklam yasağı
  • Meldewesen für Krankheiten

Abschluss

İlerleyen sayfalarda sizlere tıp hukuku hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi sunmaya çalışacağız.

Ayrıca tıp hukuku konusunda aşağıdaki sayfaları da öneriyoruz: