Prawo medyczne obejmuje szeroki zakres regulacji prawnych mających wpływ na zawody medyczne, w szczególności na zawód lekarski czy dentystyczny.

Prawo medyczne obejmuje stosunki prawne pomiędzy lekarzem a pacjentem, w szczególności prawo odpowiedzialności medycznej. Prawo medyczne obejmuje także stosunki prawne prawa prywatnego pomiędzy lekarzami oraz stosunki prawne z płatnikami (np. zakładami ubezpieczeń zdrowotnych). Stosunki prawne prawa prywatnego z reguły nie są szczegółowo uregulowane w prawie medycznym, lecz opierają się na ogólnych przepisach kodeksu cywilnego (BGB).

Prawo medyczne ma także w dużej mierze strukturę prawa publicznego, w szczególności przepisów dotyczących wykonywania zawodu lekarza, takich jak regulamin wykonywania zawodu lekarza, regulacje lekarskie w zakresie ubezpieczeń społecznych (w szczególności SGB ​​V), prawo wynagradzania lekarzy (np. tabela wynagrodzeń lekarzy).) czy prawo farmaceutyczne, które również można przypisać do prawa medycznego. Regulacje prawne w prawie medycznym można znaleźć w najróżniejszych aktach prawnych (np. Kodeks społeczny, Ustawa o lekach, Ustawa o ochronie przed infekcjami), rozporządzeniach (np. Przepisy licencyjne dla lekarzy) czy ustawach (np. Regulaminy zawodowe).

Zu den zentralen Inhalten im Medizinrecht gehören unter anderem:

  • Prawo odpowiedzialności medycznej/prawo karne medyczne
  • Prawo kontraktowe i korporacyjne dla zawodów medycznych
  • Ustawowe/prywatne prawo dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego
  • Przepisy zawodowe / przepisy licencyjne
  • Prawo leków
  • Prawo dotyczące wyrobów medycznych
  • Ustawa o reklamie lekarzy / zakaz reklamy
  • System raportowania chorób

Abschluss

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji z zakresu prawa medycznego.

Polecamy także następujące strony poświęcone tematyce prawa medycznego: