Spor hukuku bağımsız olarak düzenlenen bir hukuk alanı olmayıp, sporla ilgili çok sayıda yasal hükmü içermektedir. Spor hukuku düzenlemelerine hem özel hukukta hem de kamu hukukunda rastlamak mümkündür.

Spor hukuku, yalnızca ekonomik ve ticari çıkarların rol oynadığı profesyonel sporlara ilişkin düzenlemeleri değil, tüm amatör sporları da etkilemektedir.

Spor müsabakaları ve spor düzenlemeleri genellikle spora katılanlara, yani sporcuların kendilerine bırakılmalıdır. Sporcular, kulüpler, dernekler ve spor hukukuna dahil olan diğer taraflar arasındaki hukuki ilişkiler bu nedenle öncelikle ilgili spor dalındaki spor kulüplerinin ve spor derneklerinin tüzüklerine dayanmaktadır. Spor hukuku uyuşmazlıkları sıklıkla spor mahkemelerine taşınmaktadır. Bunlar eyalet mahkemeleri değil, özellikle spor dernekleri tarafından kurulan ve özellikle tüzükte belirtilen spor düzenlemelerini yorumlayan kurumlardır.

Kamu spor hukuku, Sporu Teşvik Kanunu’na ek olarak, spor tesislerine ilişkin özel özellikleri düzenleyen inşaat kanunu veya komşu kanun düzenlemeleri gibi sporu etkileyen tüm kamu hukuku hükümlerini içerir.

Gegenstand von Auseinandersetzungen im Sportrecht sind regelmäßig folgende Bereiche:

  • Spor sorumluluk hukuku
  • Spor hukukunda sözleşme hazırlanması
  • Spor hukukunda reklam/sponsorluk
  • Spor promosyonu
  • Doping
  • Şike
  • Spor lisansları
  • Spor hukukundaki telif hakkı sorunları (ör. spor yayıncılığı)
  • Uluslararası spor hukuku

Abschluss

İlerleyen sayfalarda sizlere spor hukukunun temelleri hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi sunmaya çalışacağız.

İlerleyen sayfalarda sizlere spor hukukunun temelleri hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi sunmaya çalışacağız.