Prawo sportowe nie jest samodzielnie uregulowaną dziedziną prawa, zawiera raczej dużą liczbę przepisów prawnych związanych ze sportem. Regulacje prawa sportowego można znaleźć zarówno w prawie prywatnym, jak i publicznym.

Prawo sportowe wpływa nie tylko na regulacje dotyczące sportu zawodowego, w którym szczególną rolę odgrywają interesy gospodarcze i handlowe, ale także wszelkich sportów amatorskich.

Zawody sportowe i regulacje sportowe należy zasadniczo pozostawić uczestnikom sportu, czyli samym sportowcom. Stosunki prawne pomiędzy sportowcami, klubami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami zajmującymi się prawem sportowym opierają się zatem przede wszystkim na statutach klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych w danych dyscyplinach sportowych. Spory z zakresu prawa sportowego często trafiają do sądów sportowych. Nie są to sądy państwowe, lecz instytucje powołane specjalnie przez związki sportowe, które w szczególności interpretują zawarte w statucie przepisy sportowe.

Zum öffentlichen Sportrecht zählen neben dem Sportförderungsgesetz sämtliche öffentlich-rechtlichen Bestimmungen welche den Sport betreffen, wie beispielsweise oder baurechtliche oder nachbarrechtliche Vorschriften, welche Besonderheiten in Bezug auf Sportanlagen regeln.

Gegenstand von Auseinandersetzungen im Sportrecht sind regelmäßig folgende Bereiche:

  • Ustawa o odpowiedzialności sportowej
  • Sporządzanie umów w prawie sportowym
  • Reklama/sponsoring w prawie sportowym
  • Promocja sportu
  • Doping
  • Ustawianie meczów
  • Licencje sportowe
  • Zagadnienia autorskie w prawie sportowym (np. transmisje sportowe
  • Międzynarodowe prawo sportowe

Abschluss

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat podstaw prawa sportowego.

Polecamy także następujące strony poświęcone tematyce prawa sportowego: