Sigorta hukuku (özel sigorta hukuku), sigorta sektörünü ilgilendiren tüm yasal normları, hükümleri ve düzenlemeleri içerir. Özel sigorta hukuku, sosyal sigorta hukukundan, özellikle özel sigorta ilişkisinin doğrudan kanunla değil, yalnızca özel hukuk sözleşmesi yapılması yoluyla kurulmasıyla farklılık göstermektedir. Bu gönüllü olarak veya yasal bir zorunluluk nedeniyle yapılabilir. Sigorta ettiren için yasal sigorta yaptırma yükümlülüğü olsa bile, sigorta ilişkisi doğrudan kanunla değil (sosyal güvenlik hukukunda olduğu gibi) ancak sigorta sözleşmesinin kurulmasıyla doğar.

Zu den wichtigsten Unterschieden zum Sozialversicherungsrecht zählen somit:

 • Sigorta ilişkisinin oluşturulması (sigorta sözleşmesi)
 • Sigortalanan risklerin kapsamı (sigortalanan tüm riskler)
 • yasal biçim (özel ve kamu VU)
 • katkıların/performansın değerlendirilmesi (risk ve performansa göre / serbestçe kararlaştırılan)
 • Yasal dayanak (özel hukuk kanunları)
 • hukuki süreç (asliye mahkemesi)

Vorschriften zum Versicherungsrecht befinden sich in

 • Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
 • Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)
 • Pflichtversicherungsgesetz (PflVG)
 • Kfz-Pflichtversicherungsordnung (KfzPflVO
 • Handelsgesetzbuch (HGB)
 • BGB (§§ 312b,330, 1045 BGB)
 • ZPO §§ 851c, 851d  ZPO (Sondergerichtstandort: § 215 VVG)
 • Rom I Verordnung (internationales Privatversicherungsrecht)

Sigorta Sözleşmesi Kanunu, sigorta hukukunun en önemli hukuki kaynağıdır ve sigortacı ile sigorta ettiren ve sigorta sözleşmesinin diğer yararlanıcıları arasındaki hukuki ilişkiyi düzenler.

Sigorta hukuku farklı sigorta sözleşmesi türlerini tanır.

Das VVG teilt diese anhand von Versicherungszweigen auf und nennt in seinem zweiten Teil die:

 • Haftpflichtversicherug
 • Rechtschutzversicherung
 • Transportversicherug
 • Gebäudefeuerversicherung
 • Lebensversicherung
 • Berufsunfähigkeitsversicherung
 • Unfallversicherung
 • Krankenversicherung

Abschluss

İlerleyen sayfalarda sizlere genel sözleşme hukuku hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi sunmaya çalışacağız.

Ayrıca sigorta hukuku konusunda aşağıdaki sayfaları da öneriyoruz: