Prawo ubezpieczeniowe

Prawo ubezpieczeniowe (prywatne prawo ubezpieczeniowe) obejmuje wszelkie normy prawne, przepisy i regulacje, które dotyczą branży ubezpieczeniowej. Prawo ubezpieczeń prywatnych różni się od prawa ubezpieczeń społecznych tym w szczególności, że prywatny stosunek ubezpieczenia nie jest ustanawiany bezpośrednio przez prawo, lecz jedynie poprzez zawarcie umowy prawa prywatnego. Można to zrobić dobrowolnie lub z powodu obowiązku prawnego. Nawet w przypadku prawnego obowiązku zawarcia ubezpieczenia przez ubezpieczającego, stosunek ubezpieczenia powstaje dopiero w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia, a nie bezpośrednio na mocy prawa (jak w prawie o ubezpieczeniach społecznych).

Zu den wichtigsten Unterschieden zum Sozialversicherungsrecht zählen somit:

 • utworzenie stosunku ubezpieczeniowego (umowy ubezpieczenia)
 • zakres ubezpieczonych ryzyk (wszystkie ubezpieczone ryzyka)
 • forma prawna (prywatny i publiczny VU)
 • ocena wkładów/wyników (wg ryzyka i wyników/dobrowolnie uzgodnione)
 • podstawa prawna (prawo prywatne)
 • proces prawny (sąd cywilny)

Vorschriften zum Versicherungsrecht befinden sich in

 • Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
 • Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)
 • Pflichtversicherungsgesetz (PflVG)
 • Kfz-Pflichtversicherungsordnung (KfzPflVO
 • Handelsgesetzbuch (HGB)
 • BGB (§§ 312b,330, 1045 BGB)
 • ZPO §§ 851c, 851d  ZPO (Sondergerichtstandort: § 215 VVG)
 • Rom I Verordnung (internationales Privatversicherungsrecht)

Najważniejszym źródłem prawa ubezpieczeniowego jest Ustawa o umowach ubezpieczeniowych, regulująca stosunki prawne pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczającym oraz innymi beneficjentami umowy ubezpieczenia.

Prawo ubezpieczeniowe rozróżnia różne rodzaje umów ubezpieczenia.

Das VVG teilt diese anhand von Versicherungszweigen auf und nennt in seinem zweiten Teil die:

 • Haftpflichtversicherug
 • Rechtschutzversicherung
 • Transportversicherug
 • Gebäudefeuerversicherung
 • Lebensversicherung
 • Berufsunfähigkeitsversicherung
 • Unfallversicherung
 • Krankenversicherung

Abschluss

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat ogólnego prawa umów.

Polecamy również następujące strony poświęcone tematyce prawa ubezpieczeniowego: