Satın Alma Hakkı

Satış hukuku, medeni hukukun bir dalıdır ve esas olarak satıcı ve alıcıların bir satın alma sözleşmesi imzalarken hak ve yükümlülüklerini etkileyen tüm yasal hükümleri içerir.

Satın alma sözleşmesi günlük hayatta en sık akdedilen sözleşmedir. Bu nedenle yasama organı, satın alma yasasını Medeni Kanun’un 433 ve devamı maddelerinde ayrıntılı olarak düzenlemiştir. Satış hukukuna göre, satın alma sözleşmesi genellikle sözlü olarak yapılabilir. Örneğin, satış kanunu uyarınca noter onayı gerektiren gayrimenkul satışında istisnalar vardır.

Satış sözleşmesinin konusu genellikle eşyalardır, yani fiziksel nesnelerdir, ancak haklar gibi diğer nesneler de örneğin alacaklar satılabilir. Örneğin hayvanlar aynı zamanda satış kanunu Bölüm 90a BGB uyarınca bir satın alma sözleşmesinin konusu da olabilir.

Satış hukukunun en önemli sorunlarından biri de kusurlara ilişkin garanti haklarıdır ve bu haklar esasen satıcının hizmeti gerektiği gibi vermemesi, yani üründe ayıp olması durumunda ne olacağını düzenler. Bu durumda alıcı, örneğin satış kanunu kapsamında ek ifa talebinde bulunabilir veya sözleşmeden dönebilir.

Satış hukukunun en önemli sorunlarından biri de kusurlara ilişkin garanti haklarıdır ve bu haklar esasen satıcının hizmeti gerektiği gibi vermemesi, yani üründe ayıp olması durumunda ne olacağını düzenler. Bu durumda alıcı, örneğin satış kanunu kapsamında ek ifa talebinde bulunabilir veya sözleşmeden dönebilir.

Tüccarların ayrıca satış hukukundaki özel düzenlemelere de uymaları gerekmektedir; ticari satın alma olarak adlandırılan bu işlem, Alman Ticaret Kanunu’nun (HGB) 373 ve devamındaki düzenlemelerle desteklenmektedir.

Gegenstand von Auseinandersetzungen im Kaufrecht sind beispielsweise folgende Bereiche:

  • Daha sonraki yerine getirme
  • istifa
  • kesinti
  • hasarlar
  • Garanti
  • Garantinin Reddi
  • Tüketim mallarının satın alınması
  • Unvan muhafazası
  • Şikayet bildirimi yükümlülüğü

Abschluss

İlerleyen sayfalarda sizlere satış hukukunun temel ilkeleri hakkında elimizden geldiğince bilgi vermeye çalışacağız.

Ayrıca satın alma hukuku konusunda aşağıdaki sayfaları da öneriyoruz: