Nafaka hukuku, nafaka ödemekle yükümlü olanlar ile nafaka almaya hak kazananlar arasındaki hukuki ilişkileri etkileyen tüm yasal hükümleri içermektedir.

Aile hukuku kapsamında nafaka hukuku Medeni Kanun Dördüncü Kitabın çeşitli hükümlerinde düzenlenmiştir. Kendilerini yeterince geçindiremeyen belirli insan gruplarının nafaka alma hakkı vardır. Alman nafaka kanununa göre, doğrudan akrabalar ve (boşanmış) eşler nafaka alma hakkına sahip olabilir. Nafaka hukukunda özel bir durum olarak, anne ve babanın doğum nedeniyle nafaka alacağı 1615 l BGB’de düzenlenmiştir.

Nispi nafaka yasal olarak Alman Medeni Kanunu’nun (BGB) 1601 ve devamı Maddelerinde yer almaktadır. § 1601 BGB’ye göre doğrudan akrabalar birbirlerine destek sağlamakla yükümlüdür. Buradaki ana durum nafakadır, yani ebeveynlerden çocuklarına verilen nafaka. Ancak nafaka kanunu uyarınca çocuklar, çoğunlukla bakıma ihtiyaç duymaları halinde ebeveynlerine nafaka ödemekle de yükümlü olabilir.

Evlenme sonucu oluşan nafaka yükümlülüğü nafaka kanununda farklı düzenlenmiştir. Sağlam bir ailede klasik aile bakımı, nafaka kanununun 1360 – 1360 b BGB Maddelerinde düzenlenmiştir. Eşler boşanmadan ayrı yaşıyorlarsa Alman Medeni Kanunu’nun (BGB) 1361. maddesi uyarınca ayrılık nafakasına hak kazanabilirler. Boşanma kesinleştikten sonra herkes kendi geçimini sağlamak zorundadır, bkz. Alman Medeni Kanunu (BGB) Madde 1569. Bir istisna olarak, nafaka kanunu uyarınca, nafakanın boşanmadan sonra da verilmesi gerekir; bu istisnai durumlar, Alman Medeni Kanunu’nun (BGB) 1570 ve devamı maddelerinde standartlaştırılmıştır.

Zu den Themenbereichen im Unterhaltsrecht gehören unter anderem:

  • Bakım ihtiyacı
  • verim
  • Bakım tutarı (örn. Düsseldorf masası, yetişkin bakımı)
  • Bakım hukukunda hak kaybı
  • bakımdan feragat
  • Nafaka dolandırıcılığı

Abschluss

İlerleyen sayfalarda sizlere bakım hukuku hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi vermeye çalışacağız.

Zusätzlich empfehlen wir darüber hinaus folgende Seiten zum Thema Unterhaltsrecht: