Kamu inşaat hukuku

Kamu inşaat hukuku, kamu hukuku gerekliliklerini ilgilendiren tüm yasal düzenlemelerin yanı sıra, arazinin yapısal kullanımının devletin denetimi ve düzenlenmesini de içermektedir.

Almanya’daki mülkünüzün üzerine inşaat yapmak için genellikle inşaat iznine ihtiyacınız vardır. Bir inşaat ruhsatı verebilmek için, kamu inşaat hukuku alanındaki makamın, özellikle bir inşaat projesinin bina planlama kanunu ve inşaat yönetmelikleri kapsamında kabul edilebilirliği olmak üzere çok sayıda yasal düzenlemeye uyması gerekir.

Bina planlama kanununun içeriği, kamu imar hukuku alanında düzenli, kentsel gelişmedir, bkz. § 1 Paragraf 5 BauGB .
Es grob gesagt darum, an welchem Ort man welche Gebäude bauen darf.
Dafür werden von den Gemeinden vor allem sogenannte Bebauungspläne (B-Pläne) erlassen, in welchem unter anderem festgelegt wird, welche Art von Gebäuden in bestimmten Gebieten errichtet werden sollen (zB reines Wohngebiet, Industriegebiet, etc).
Geregelt ist das Bauplanungsrecht im Wesentlichen im Baugesetzbuch (insbesondere §§ 29-35 BauGB) und der BauNVO.

İmar mevzuatı ise kamu imar hukuku alanında tehlikeyi önlemeye hizmet eder; kabaca ifade etmek gerekirse, bir binanın nasıl inşa edilebileceği ve kullanılabileceği (tipi ve kapsamı) ile ilgilidir. Kamu imar hukuku alanında bunun amacı, örneğin stabilite eksikliği nedeniyle yapıların inşaatı veya kullanımından kaynaklanan tehlikeleri önlemektir. İnşaat ruhsatı süreci aynı zamanda federal eyaletlerin ilgili kanunlarında düzenlenen inşaat yönetmeliklerinin bir parçasıdır. (örn. HBauO, BayBO)

Zu den wesentlichen Themen im Bereich Öffentliches Baurecht gehören unter anderem

  • İnşaat izni (kısmi izin/ön inşaat izni)
  • Yapısal tesis
  • Belediyelerin egemenliğinin planlanması
  • Kentsel gelişim planlaması (arazi kullanım planları ve B planları)
  • Yardımcı inşaat kanunu (örn. BImschG, Anıt Koruma Kanunu)
  • Alan koruma iddiası
  • Kentsel gelişim sözleşmesi
  • Plan onay prosedürü
  • Üçüncü taraf koruması/komşu koruması

Abschluss

İlerleyen sayfalarda sizlere kamu imar hukuku alanı hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi sunmaya çalışacağız.

Ayrıca kamu imar hukuku konusunda aşağıdaki sayfaları da öneriyoruz: