Prawo budowlane publiczne

Publiczne prawo budowlane obejmuje wszystkie regulacje prawne dotyczące wymogów prawa publicznego oraz państwowego nadzoru i regulowania zagospodarowania przestrzennego gruntów.

Aby móc budować na swojej nieruchomości w Niemczech, zazwyczaj potrzebne jest pozwolenie na budowę. Aby wydać pozwolenie na budowę, organ z zakresu publicznego prawa budowlanego musi przestrzegać licznych przepisów prawnych, w szczególności dopuszczalności projektu budowlanego na podstawie prawa planowania budowlanego i przepisów budowlanych.

Prawo planowania budowlanego zajmuje się uporządkowanym rozwojem miast w obszarze prawa budynków użyteczności publicznej, zob. § 1 Abs. 5 BauGB. Z grubsza rzecz biorąc, chodzi o to, gdzie można budować jakie budynki. W tym celu gminy wydają przede wszystkim tzw. plany zagospodarowania przestrzennego (plany B), które m.in. określają, jakiego rodzaju budynki powinny powstać na określonych terenach (np. tereny czysto mieszkalne, tereny przemysłowe itp.). Prawo planowania budowlanego jest zasadniczo uregulowane w Kodeksie budowlanym (w szczególności w art. 29-35 BauGB) i BauNVO.

Przepisy budowlane natomiast służą zapobieganiu zagrożeniom w obszarze prawa budowlanego użyteczności publicznej, które w przybliżeniu dotyczy tego, w jaki sposób budynek może zostać wybudowany i użytkowany (rodzaj i zakres). W obszarze prawa budowlanego ma to na celu zapobieganie zagrożeniom wynikającym z budowy lub użytkowania obiektów, na przykład na skutek braku stateczności. Procedura uzyskania pozwolenia na budowę jest również częścią przepisów budowlanych, które są regulowane w odpowiednich przepisach krajów związkowych. (np. HBauO, BayBO)

Zu den wesentlichen Themen im Bereich Öffentliches Baurecht gehören unter anderem

  • Pozwolenie na budowę (pozwolenie częściowe/wstępne pozwolenie na budowę)
  • Obiekt strukturalny
  • Planowanie suwerenności gmin
  • Planowanie zagospodarowania przestrzennego (plany zagospodarowania przestrzennego i plany B)
  • Pomocnicze prawo budowlane (np. BImschG, ustawa o ochronie zabytków)
  • Roszczenie dotyczące ochrony obszaru
  • Umowa o zagospodarowanie przestrzenne miasta
  • Procedura zatwierdzania planu
  • Ochrona osób trzecich/ochrona sąsiada

Abschluss

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji z zakresu prawa budowlanego użyteczności publicznej.

Polecamy również następujące strony poświęcone tematyce prawa budowlanego użyteczności publicznej: