Çalışma saatlerinin uzatılması hakkı

Çalışma saatlerinin uzatılması hakkı

§ 9 TzBfG, işvereni, kendisine eşit niteliklere sahip olması durumunda “ilgili” bir boş pozisyonu doldururken sözleşmeye bağlı çalışma saatlerini uzatma isteğini belirten yarı zamanlı bir çalışana ayrıcalıklı önem vermekle yükümlü kılar. Ancak acil operasyonel nedenler veya diğer yarı zamanlı çalışanların çalışma süresi talepleri bu taleple çelişmeyebilir. Dokuzuncu Senato’nun 8 Mayıs 2007 tarihli kararına (9 AZR 874/06) göre, TzBfG’nin 9. Maddesi anlamında “ilgili” bir iş, boş iş ile aynı veya en azından karşılaştırılabilir bir faaliyet olması durumunda verilir. Doldurulacak olan ise çalışma saatlerini uzatmak istediğini belirten yarı zamanlı çalışanlara borçlu olunmasıdır. Buna, yarı zamanlı çalışanın daha önceki işlerine göre gerekli uygunluk ve niteliklere sahip olması da dahildir. İşverenin ücret değişikliği gibi işle ilgili olmayan sözleşme içeriğini değiştirme niyeti, “ilgili” bir işin kabulüyle çelişmez. Ayrıca, çalışanın sözleşmeyle kararlaştırılan çalışma saatlerini uzatma isteğine acil operasyonel nedenlerle karşı çıkılmamalıdır. Bu nedenler boş kadroyu dolduracak personelin seçimiyle ilgilidir. İşverenin isteğine göre ilgili bir pozisyon doldurulacaksa, operasyonel ret nedenleri yalnızca seçim kararıyla bağlantılı olarak ortaya çıkabilir.