Sekizinci Senato’nun 28 Mayıs 2009 tarihli kararına göre (8 AZR 226/08), işveren, dedektifi çalışanı izlemek üzere görevlendirmişse, dedektifin müdahalesi nedeniyle oluşan gerekli masrafların geri ödenmesini talep edebilir. Belirli bir suç şüphesinin ortaya çıkması ve çalışanın daha sonra sözleşmeden doğan yükümlülüğünü kasıtlı olarak ihlal etmesi nedeniyle mahkum edilmesi.

Sekizinci Senato’nun 28 Mayıs 2009 tarihli kararına göre (8 AZR 226/08), işveren, dedektifi çalışanı izlemek üzere görevlendirmişse, dedektifin müdahalesi nedeniyle oluşan gerekli masrafların geri ödenmesini talep edebilir. Belirli bir suç şüphesinin ortaya çıkması ve çalışanın daha sonra sözleşmeden doğan yükümlülüğünü kasıtlı olarak ihlal etmesi nedeniyle mahkum edilmesi. Masrafların geri ödenmesine ilişkin esaslı bir talep, usuli masrafların geri ödenmesi prosedürünün konusu değildir. Sadece Bölüm 91 ve ZPO, Bölüm 12a ArbGG uyarınca masrafların geri ödenmesine ilişkin usule ilişkin bir talebin olup olmadığını inceler. Temel masraflara ilişkin mahkeme kararının ardından, usul masraflarının usul standartlarına ve maliyet kanununa uygun olarak geri ödenip ödenemeyeceğine ilişkin bir karar verilir. Buna karşılık, örneğin hukuka aykırı bir eylemin sonucu olarak fiili hukuki temele dayalı olarak tazminat ödeme yükümlülüğü farklı bir anlaşmazlık konusu oluşturur.

Kamu hizmetinde çalışma hakkı doğrudan Madde 33 paragraf 1’den doğabilir. 2 GG, başvuru sahibinin şahsında tüm istihdam gerekliliklerinin karşılanması ve onun istihdamının otoritenin tek yasal kararı olması koşuluyla, çünkü başka herhangi bir karar hukuka aykırı veya takdir yetkisine göre hatalı olacaktır. Kamu işvereninin, oldu bitti oluşmasını önlemek amacıyla ihtiyati tedbir başvurusu hakkında henüz karar verilmemiş olmasına rağmen ilan edilen pozisyonu kalıcı olarak doldurması halinde, başarısız olan rakibin 33 üncü maddenin fıkrası uyarınca hakları ihlal edilmiş olur. 2 iVm. Madde 19 paragraf. 4, Madde 20 paragraf. 3 GG. Haklarının iadesini talep etme hakkına sahiptir.

Bu, Dokuzuncu Senato’nun 24 Mart 2009 tarihli kararında (9 AZR 277/08) karara bağlanmıştır. Bölüm 162 Paragraftaki hukuki fikirlere göre. Bölüm 162 Paragraftaki hukuki fikirlere göre. Bu durumda ilgili kişi, ihtiyati tedbir kararına uyulmamış ve başvuru süreci henüz tamamlanmamış gibi usul ve esas bakımından aynı göreve atanmayı talep edebilir.

İşverenin atama işlemini iptal etmesi halinde, Madde 33 fıkrası uyarınca talepler ortadan kalkar. 2 GG yalnızca iptalin nesnel nedenlerden dolayı gerçekleşmesi durumunda. Objektif bir neden, kalıcı olarak ilan edilen pozisyonun bütçe düzenlemeleri uyarınca yalnızca geçici olarak doldurulmasının amaçlanması veya yanlışlıkla çalışanlar için ilan edilen pozisyonun aslında sadece devlet memurlarına ayrılmış olması olabilir.