Çalışma saatlerinin uzatılması hakkı

Bölüm 9 TzBfG, yarı zamanlı çalışanların, başka uygun rakiplerin başvurmaması durumunda sözleşmelerini değiştirerek çalışma saatlerini uzatmalarına yönelik yasal olarak uygulanabilir bir hak tesis etmektedir.

TzBfG’nin 9. Maddesine göre çalışma saatlerinin uzatılmasına yönelik bir talep, daha uzun çalışma saatlerine sahip “uygun bir işin” mevcut olmasını gerektirir. İşveren, kısmi zamanlı çalışanın çalışma süresini uzatma hakkını kusurlu bir şekilde ihlal ederse ve işyerini başka bir çalışanla sürekli olarak meşgul ederse, ifa imkansızlığından dolayı tazminat davası açılacaktır. Dokuzuncu Senato’nun 16 Eylül 2008 tarihli kararına göre (9 AZR 781/07), “uygun iş” şartı genellikle ancak doldurulacak pozisyonun içerik açısından görev yapılan işle karşılaştırılabilir olması durumunda karşılanır. Yarı zamanlı çalışan, sözleşmeyle kararlaştırılan faaliyeti yerine getirir. Her iki faaliyetin de genel olarak çalışanın kişisel ve mesleki uygunluğu açısından aynı talepleri karşılaması gerekir. Yarı zamanlı çalışan, yalnızca istisnai durumlarda, daha yüksek çalışma düzeyine sahip bir işe geçiş yapılması durumunda çalışma saatlerinin uzatılmasına hak kazanabilir. Böyle bir istisnai durum, eğer işverenin personel organizasyonu yalnızca daha önce çalışılan hiyerarşik seviyeden daha düşük bir hiyerarşik seviyede yarı zamanlı çalışmaya izin veriyorsa onaylanmalıdır. Bu, kendi kendini bağlayıcı bir etki yaratır: İki hiyerarşik seviye arasındaki sınır, yarı zamanlı çalışanın daha sonra sözleşmeyi uzatma isteğine karşı geçirgen hale gelir. Bu durumda, değeri daha yüksek olan faaliyetin bulunduğu işyeri aynı zamanda bu anlamda “karşılık gelen işyeri” olarak kabul edilmektedir. § 9 TzBfG. Dokuzuncu Senato, yarı zamanlı çalışanın değişiklik talebine karşı kullanılabilecek acil operasyonel sebep kavramını belirledi. İşverenin maliyet nedenleriyle boş pozisyonu, toplu iş sözleşmesi kapsamında daha az maaş alacak olan, ikinci yılındaki bir adayla doldurmayı istemesi, pozisyonun yarı zamanlı çalışan bir çalışanla doldurulması için bir neden oluşturmaz. çalışma saatlerinin uzatılmasına karşı çıkıyor. Bu nedenle, toplu sözleşmedeki otomatik ücretlendirme sistemi nedeniyle uzatma talebinin dikkate alınması sonucunda personel gider bütçesinin aşılıp aşılmadığının bir önemi yoktur.