İhale hukuku, kamu ihalelerinin özel şirketlere verilmesini etkileyen tüm yasal hükümleri içermektedir.

Devlet, kamusal görevlerini yerine getirebilmek için çoğu zaman özel hizmet sağlayıcılardan veya şirketlerden satın aldığı hizmetlere ve maddi kaynaklara ihtiyaç duymaktadır. İhale hukukunda, bu fonların devlet tarafından satın alınması genellikle, kamu ihale makamlarının ihaleleri verirken uyması gereken, yasal olarak düzenlenen prosedürlere göre gerçekleştirilir. İhale hukuku, kamu parasının mümkün olduğu kadar ekonomik ve ekonomik olarak kullanılmasında devletin çıkarlarına hizmet eder. Bu, ihale hukukunda adil rekabet yoluyla sağlanmaktadır. Tüm piyasa katılımcılarının, kamu ihale kanunu kapsamındaki kamu sözleşmelerine eşit erişimi olmalıdır.

İhale hukuku, öncelikle Rekabet Kısıtlamalarına Karşı Kanun’un (GWB) dördüncü bölümünde ve İhale Yönetmeliği’nde (VgV) kanunla düzenlenmektedir. Ayrıca ilgili satın alma ve sözleşme düzenlemeleri (örneğin VOL, VOB, VOF) ihale hukukunda önemli bir rol oynamaktadır. Kamu ihale hukukuna ilişkin ulusal yasal düzenlemeler (GWB, VgV), Avrupa yasal hükümlerinden etkilenmektedir; zira kamu ihalelerinin ayrımcı olmayan şekilde verilmesinin sınırlar ötesinde de garanti edilmesi gerekmektedir.

Die zentralen Grundsätze im Vergaberecht sind in § 97 GWB normiert:

  • Rekabet ilkesi
  • Şeffaflık gereksinimi
  • Eşit muamele ilkesi
  • Rekabet ilkesi
  • Orta ölçekli işletmeleri teşvik etmek
  • Yetkin, verimli, yasalara saygılı ve güvenilir şirketlere verilir
  • En ekonomik teklife ödül

Abschluss

Alman kamu ihale hukuku, kamu sözleşmesinin değerinin belirli bir eşiğe ulaşıp ulaşmadığına bağlı olarak iki alana ayrılmıştır, çünkü bu durumda Avrupa yasal düzenlemeleri geçerlidir. Kamu sözleşmesinin değerinin bunun altında olması halinde bu düzenlemeler doğrudan uygulanmaz.

İlerleyen sayfalarda sizlere kamu ihale hukuku hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi sunmaya çalışacağız.

Ayrıca ihale hukukuyla ilgili aşağıdaki sayfaları da öneririz: