Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych obejmuje wszystkie przepisy mające wpływ na udzielanie zamówień publicznych przedsiębiorstwom prywatnym.

Aby realizować swoje zadania publiczne, państwo często potrzebuje usług i zasobów materialnych, które nabywa od prywatnych usługodawców lub firm. W prawie zamówień publicznych pozyskiwanie tych środków przez państwo odbywa się zazwyczaj według prawnie uregulowanych procedur, których zamawiający publiczni muszą przestrzegać przy udzielaniu zamówień. Prawo zamówień publicznych służy interesom państwa, jakim jest możliwie oszczędne i oszczędne wykorzystanie środków publicznych. Zapewnia to prawo zamówień publicznych poprzez uczciwą konkurencję. Wszyscy uczestnicy rynku powinni mieć równy dostęp do zamówień publicznych na mocy prawa zamówień publicznych.

Prawo zamówień publicznych reguluje przede wszystkim czwarta część ustawy o ograniczeniach konkurencji (GWB) oraz rozporządzenie w sprawie zamówień publicznych (VgV). Ponadto odpowiednie przepisy dotyczące zamówień i umów (np. VOL, VOB, VOF) odgrywają ważną rolę w prawie zamówień publicznych. Na krajowe regulacje prawne (GWB, VgV) dotyczące prawa zamówień publicznych mają wpływ europejskie przepisy prawne, ponieważ niedyskryminacyjne udzielanie zamówień publicznych powinno być zagwarantowane także w wymiarze transgranicznym.

Die zentralen Grundsätze im Vergaberecht sind in § 97 GWB normiert:

  • Zasada konkurencji
  • Wymóg przejrzystości
  • Zasada równego traktowania
  • Zasada konkurencji
  • Promocja średnich przedsiębiorstw
  • Nagroda przyznawana firmom kompetentnym, efektywnym, przestrzegającym prawa i rzetelnym
  • Nagroda dla najbardziej ekonomicznej oferty

Abschluss

Niemieckie prawo zamówień publicznych dzieli się na dwa obszary, w zależności od tego, czy wartość zamówienia publicznego osiąga określony próg, gdyż wtedy obowiązują przepisy prawa europejskiego. Jeżeli wartość zamówienia publicznego jest niższa od tej kwoty, przepisy te nie mają bezpośredniego zastosowania.

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat prawa zamówień publicznych.

Polecamy również następujące strony dotyczące prawa zamówień publicznych: