Kamu hukukunun bir parçası olarak idare hukuku, devletin kamu idaresi (yürütme) hukukunun tamamını, özellikle de kamu hukuku kapsamındaki otoriteleri ve şirketleri içerir.

İdare hukuku genel ve özel idare hukuku olarak ikiye ayrılır.

Genel idare hukuku, özellikle Federal İdari Usul Kanununda (VwVfG) veya devlet makamları için ilgili eyalet idari usul kanunlarında (örn. BayVwVfG, HmbVwVfG) düzenlenir. Genel idare hukuku, idari prosedür, idari eylem biçimleri (idari işlem, yasal düzenleme, tüzük, kamu hukuku sözleşmesi vb.) veya idarenin organizasyonu gibi genel idare ilkelerini ele alır. İdari yaptırıma ilişkin genel hükümler de genel idare hukukunun bir parçasıdır.

Özel idare hukuku, kamu yönetiminin belirli alanlarını düzenler. Özel idare hukuku düzenlemeleri, ilgili idari alanın farklı fiili ve konuya özgü gereksinimlerini karşılamak amacıyla genel idare hukuku düzenlemelerini tamamlar veya değiştirir.

Zum besonderen Verwaltungsrecht gehören unter anderem

  • Polis kanunu
  • İnşaat hukuku
  • Çevre Hukuku
  • Ticari idare hukuku
  • Kamu hizmeti kanunu
  • Sosyal hukuk
  • Vergi Kanunu
  • Karayolu trafik kanunu

Abschluss

Das besondere Verwaltungsrecht ist in einer Vielzahl von unterschiedlichsten Einzelgesetzen sowohl – je nach Kompetenzverteilung – auf Bundes- oder auf Länderebene geregelt. Das besondere Verwaltungsrecht ist zudem – wie auch das allgemeine Verwaltungsrecht – geprägt durch eine Vielzahl europarechtlicher Vorschriften, die das nationale Recht gegebenenfalls verdrängen.

İlerleyen sayfalarda sizlere idare hukukunun temel ilkeleri hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi vermeye çalışacağız.

Ayrıca idare hukuku konusunda aşağıdaki sayfaları da öneriyoruz: