Prawo administracyjne

W ramach prawa publicznego prawo administracyjne obejmuje całe prawo administracji publicznej (wykonawczej) państwa, w szczególności organów i korporacji prawa publicznego.

Prawo administracyjne dzieli się na ogólne i szczególne prawo administracyjne.

Ogólne prawo administracyjne reguluje w szczególności federalna ustawa o postępowaniu administracyjnym (VwVfG) lub odpowiednie krajowe przepisy dotyczące postępowania administracyjnego (np. BayVwVfG, HmbVwVfG) dla organów państwowych. Ogólne prawo administracyjne zajmuje się ogólnymi zasadami administracji, takimi jak postępowanie administracyjne, formy czynności administracyjnych (akt administracyjny, regulacja prawna, statut, umowa publicznoprawna itp.) czy organizacja administracji. Ogólne przepisy dotyczące egzekucji administracyjnej są również częścią ogólnego prawa administracyjnego.

Specjalna ustawa administracyjna reguluje poszczególne dziedziny administracji publicznej. Przepisy specjalnego prawa administracyjnego uzupełniają lub modyfikują przepisy ogólnego prawa administracyjnego w celu uwzględnienia różnych wymogów faktycznych i merytorycznych danego obszaru administracyjnego.

Zum besonderen Verwaltungsrecht gehören unter anderem

  • Prawo policyjne
  • Prawo budowlane
  • Prawo ochrony środowiska
  • Handlowe prawo administracyjne
  • Ustawa o służbie cywilnej
  • Prawo społeczne
  • Prawo podatkowe
  • Prawo o ruchu drogowym

Abschluss

Specjalne prawo administracyjne jest uregulowane w dużej liczbie różnych ustaw indywidualnych – w zależności od podziału kompetencji – na poziomie federalnym lub stanowym. Specjalne prawo administracyjne – podobnie jak ogólne prawo administracyjne – charakteryzuje się także dużą liczbą regulacji prawa europejskiego, które mogą wypierać prawo krajowe.

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat podstawowych zasad prawa administracyjnego

Polecamy także następujące strony poświęcone tematyce prawa administracyjnego: