Hemşirelik hukuku

Hemşirelik hukuku, hasta veya engelli bireylerin bakımı ve buna bağlı hukuki ilke ve sorunları ele alan tüm yasal düzenlemeleri içermektedir.

Hemşirelik hukuku, sosyal hukukla yakından bağlantılıdır; hemşirelik hukukundaki hükümlerin önemli bir kısmı, yasal hemşirelik bakımı sigortasıyla ilgili olan Sosyal Güvenlik Kanununun Onbirinci Kitabı’nda (SGB XI) bulunabilir. Ancak özel hemşirelik bakım sigortası da hemşirelik hukukunun bir parçası sayılır. Hemşirelik hukuku, özellikle sigortalı ile bakım fonları (hizmet sağlayıcılar) arasındaki hukuki ilişkileri ve ayrıca sigortalı veya bakım fonları ile hizmet sağlayıcılar (örn. bakım yardımı, bakım evi) arasındaki hukuki ilişkileri düzenler.

Yasal sağlık sigortası olan herkes aynı zamanda otomatik olarak Hemşirelik Kanununa göre de sigortalıdır, bkz. Bölüm 1 II SGB XI. Özel sağlık sigortası olan herkes, Hemşirelik Kanunu uyarınca ayrıca özel bir bakım sigortası sözleşmesi de yapmakla yükümlüdür, bkz. Bölüm 23 I 1 SGB XI. Sağlık sigortası gibi bakım sigortası da bakıma ihtiyaç duyma riskinin tamamını kapsayan zorunlu bir sigortadır.

§ 15 SGB’ye göre Hemşirelik hukukunda bu, sağlık sigortası şirketlerinin tıbbi hizmetlerinden gelen raporlara dayanarak gerçekleşir. Seviye ne kadar yüksek olursa, kişi o kadar bakıma muhtaç demektir ve o kadar çok yardım sağlanır.

Zu den Leistungen im Bereich Pflegerecht gehören unter anderem:

  • Yardımlar (örneğin tekerlekli sandalye, protezler)
  • Yenileme önlemleri
  • Evde bakım (evde bakım yardımcıları)
  • Kısmi bakım (örneğin gündüz ve gece bakımı)
  • Tamamen yatarak tedavi (örn. bakımevinde)
  • Bakım ödeneği (örn. akrabalar tarafından bakıldığında)
  • Kombinasyon hizmetleri

Abschluss

İlerleyen sayfalarda sizlere hemşirelik hukukunun temelleri hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi sunmaya çalışacağız.

Ayrıca hemşirelik hukuku ile ilgili aşağıdaki sayfaları da öneriyoruz: