Fikri mülkiyet hakları, sınai mülkiyet haklarıyla (örneğin patentler, ticari markalar vb.) ilgilenen tüm yasal hükümleri içerir. Rekabet hukuku da fikri mülkiyetin korunması alanına girmektedir.

Fikri mülkiyet koruması esas olarak fikri mülkiyeti yetkisiz üçüncü şahıs kullanımına ve kişinin kendi fikri başarıları ve yaratımlarının ticari olarak kullanılabilirliğine karşı korumayı amaçlamaktadır.

Zu den gewerblichen Schutzrechten im Bereich gewerblicher Rechtsschutz gehören im Einzelnen:

  • Patentler (buluşların korunması)
  • Ticari markalar (ürün adlarının korunması)
  • Faydalı model (buluşların korunması – “küçük patent”)
  • Tasarımlar (estetik tasarımların korunması)
  • Yarı iletken koruması (yarı iletkenlerin üç boyutlu yapılarının korunması)
  • Bitki çeşitliliğinin korunması (yeni keşfedilen bitki çeşitlerinin korunması)

Abschluss

İlgili fikri eserin korunmasını sağlamak için genellikle fikri mülkiyetin korunması alanında sorumlu bir makama (örneğin Alman Patent ve Ticari Marka Ofisi – DPMA) kaydolmak gerekir. Bazı durumlarda sadece hukuki işlemlerde kullanarak koruma elde edebilirsiniz.

Fikri mülkiyetin korunması alanı çok sayıda ulusal kanunda (örneğin Patent Kanunu, Ticari Marka Kanunu, Faydalı Model Kanunu vb.) düzenlenmektedir. Fikri mülkiyet koruması aynı zamanda çok sayıda Avrupa ve uluslararası düzenlemeyle de karakterize edilir, örneğin Topluluk Ticari Marka Yönetmeliği (Yönetmelik (EC) No. 40/94), Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC) veya Ticari Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması (MMA).

İlerleyen sayfalarda sizlere fikri mülkiyet hakları alanı hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi sunmaya çalışacağız.

Ayrıca fikri mülkiyet hakları konusunda aşağıdaki sayfaları da öneriyoruz: