Bilişim hukuku (bilgi teknolojisi hukuku), esas olarak bilgisayar ve internet alanındaki hukuki bağlam olmak üzere, elektronik veri işleme hukukunu ele alan tüm yasal hükümleri içerir.

Bilgi teknolojisi sistemleri ve özellikle internet günümüzde toplumumuzun ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Buna bağlı olarak bilişim hukukunun önemi sürekli artmaktadır. Yeni medyanın hızlı gelişimi bilişim hukukunda her geçen gün yeni hukuki soruları gündeme getiriyor.

Bilişim hukukunun konu alanları çok çeşitlidir. Donanım ve yazılım sözleşmelerinin taslaklarının hazırlanmasına ek olarak, telif hakkı sorunları veya veri koruma sorunları da BT hukukunda önemli bir rol oynamaktadır. Kamu telekomünikasyon hukuku, kamu ihale hukuku ve internet ceza hukuku gibi alanlar da bilişim hukukunun kapsamına girebilmektedir.

Zu den wichtigsten Thematiken im IT-Recht gehören im Einzelnen:

  • Bilişim hukukunda genel şartlar ve koşullar
  • Sözleşme hukuku, özellikle yazılım ve donanım sözleşmeleri
  • Fikri mülkiyet hakları (özellikle yazılıma ilişkin)
  • Elektronik ticaret hukuku (e-Ticaret, örneğin internet ticareti, eBay…)
  • Alan adı yasası
  • veri koruması
  • Telekomünikasyon hukuku
  • İnternet ceza hukuku

Abschluss

Bilişim hukuku için ayrı bir yasa dizisi yoktur; bunun yerine, çok çeşitli yasalardaki birçok düzenlemede bulunabilen kesitsel bir konudur. Bilişim hukukunun pek çok alanı, örneğin Medeni Kanun’daki genel medeni hukuk düzenlemelerine dayanmaktadır, örneğin sözleşme hukuku (§§ 241 ff., 433 ff. BGB), genel şartlar ve koşullar (§§ 305 ff. BGB) veya e-Ticaret (§§ 312 b ff. BGB). Bilişim hukukundaki diğer ilgili yasalar arasında UrhG, BDatSchG, TKG ve StGB yer almaktadır.

İlerleyen sayfalarda sizlere bilişim hukuku hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi sunmaya çalışacağız.

Ayrıca bilişim hukuku konusunda aşağıdaki sayfaları da öneriyoruz: