Borç tahsilatı ve borç tahsilatı

Borç tahsilatı ve borç tahsilinin hukuki alanı, (parasal) iddiaların mahkeme dışında veya mahkemede ileri sürülmesiyle ilgilidir.

Borçlu ödemeyi reddederse, alacaklının, talebini cebri icra yoluyla yerine getirebilmesi için genel olarak dava açması gerekir. Mahkemeye gitmek bazen çok pahalı olabilir ve süreç aylarca, hatta yıllarca sürebilir. Bu nedenle öncelikle borcu mahkeme dışında veya ihtar prosedürü yoluyla tahsil etmeye çalışmanız tavsiye edilir.

Bunu yapmak için örneğin borcu tahsil etmesi için bir avukat veya bir borç tahsilat şirketi görevlendirebilirsiniz. Borç tahsilatında avukat genellikle borçluya ödeme için yasal bir talep gönderir ve bu talepte nihai son tarihi belirler. Borç tahsilatında, mahkeme dışı müzakereler yoluyla, yasal işlemlerin kayda değer zaman ve maliyetlerinden çoğu zaman kaçınılabilir.

Borç tahsilatına ilişkin diğer bir seçenek de, borçlu itiraz etmediği sürece mahkemede ihtar prosedürünü uygulamaktır; bu prosedür, yasal işlem yapmaktan daha ucuz ve daha hızlıdır.

Mahkeme dışı çabaların başarısızlıkla sonuçlanması halinde geriye sadece borçluya karşı hukuk davası açmak ve cebri icra takibi yapmak kalır ki bu da alacak tahsili ve alacak tahsili hukukunun konusu olmaktadır.

Zentrale Themen im Bereich Forderungseinzug und Inkassorecht sind:

  • Yasal uyarı
  • İhtar prosedürü / icra bildirimi
  • Zaman aşımı süresinin askıya alınması
  • Borç tahsilat birliği/tahsilat yetkisi
  • İcra takibi
  • Nöbet

Abschluss

Alacak tahsili ve alacak tahsili hukuku konusu, bağımsız olarak düzenlenen bir hukuk alanı değildir; öncelikle Medeni Kanun’da düzenlenmiştir; alacak tahsili ve borç tahsili hukuku alanına ilişkin diğer hükümler ZPO’da bulunabilir, Diğerleri arasında ZVG veya RberG.

İlerleyen sayfalarda sizlere borç tahsili ve borç tahsili hukukunun temelleri hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi vermeye çalışacağız.

Ayrıca alacak tahsili ve alacak tahsili hukuku konusunda aşağıdaki sayfaları da öneriyoruz: