Windykacja i windykacja długów

Obszar prawny windykacji i windykacji zajmuje się pozasądowym lub sądowym dochodzeniem roszczeń (pieniężnych).

Jeżeli dłużnik odmawia zapłaty, wierzyciel co do zasady musi wnieść pozew, aby móc wyegzekwować swoje roszczenie w drodze przymusowej egzekucji. Wystąpienie na drogę sądową może czasami być bardzo kosztowne, a proces może ciągnąć się miesiącami, a nawet latami. Dlatego wskazane jest, aby najpierw spróbować odzyskać dług na drodze pozasądowej lub w drodze monitu.

W tym celu możesz na przykład zlecić windykację prawnikowi lub firmie windykacyjnej. W windykacji prawnik zazwyczaj wysyła do dłużnika prawne wezwanie do zapłaty, wyznaczając ostateczny termin. W windykacji często można uniknąć znacznych czasów i kosztów postępowania sądowego w drodze negocjacji pozasądowych.

Inną możliwością windykacji jest przeprowadzenie na drodze sądowej tzw. monitu, który przy braku sprzeciwu dłużnika jest tańszy i szybszy niż droga sądowa.

Jeżeli wysiłki pozasądowe nie przyniosą skutku, pozostaje jedynie skierować sprawę na drogę cywilną i przeprowadzić egzekucję przymusową wobec dłużnika, co również jest przedmiotem obszaru prawa windykacyjnego i windykacyjnego.

Zentrale Themen im Bereich Forderungseinzug und Inkassorecht sind:

  • Ostrzeżenie prawne
  • Procedura monitowania / zawiadomienie o wykonaniu
  • Zawieszenie biegu przedawnienia
  • Stowarzyszenie windykacyjne/upoważnienie do windykacji
  • Postępowanie egzekucyjne
  • Napad

Abschluss

Przedmiot windykacji i prawa windykacyjnego nie jest samodzielnie uregulowaną dziedziną prawa; uregulowany jest przede wszystkim w Kodeksie cywilnym; dalsze przepisy z zakresu prawa windykacyjnego i windykacyjnego znajdziesz w ZPO, ZVG lub RberG, między innymi.

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat podstaw windykacji i prawa windykacyjnego.

Polecamy także poniższe strony poświęcone tematyce windykacji i prawa windykacyjnego: