Avukat Sorumluluğu

Avukatın sorumluluğu, avukatın hukuki görevlerini ihlal etmesi nedeniyle müvekkiline karşı sorumluluğu olarak anlaşılmaktadır.

Müşteri ile avukat arasında, yasal açıdan genellikle bir hizmet sözleşmesi (611 ff. BGB) şeklinde bir ticari acentelik sözleşmesini (§ 675 BGB) temsil eden yasal bir sözleşme yapılır. Bu hukuki sözleşme, hizmetlerin usulüne uygun olarak sağlanması yükümlülüğünün yanı sıra, avukatın müvekkillerine karşı özen borcunu da doğurmakta ve bu da avukat sorumluluğuna yol açabilmektedir. Müşterinin çıkarlarını korumak her zaman önceliklidir.

Die wesentlichen Pflichten des Anwalts zur Vermeidung der Anwaltshaftung sind:

  • Gerçeklerin tam olarak açıklanması
  • Ayrıntılı, derinlemesine hukuki inceleme
  • Kapsamlı hukuki danışmanlık ve talimat
  • Organizasyon, özellikle son teslim tarihlerini karşılama

Abschluss

Avukatın temel görevi, müvekkiline en güvenli yolu göstermek amacıyla, özellikle belirli bir davanın tüm risklerini açıklayarak, müvekkiline kapsamlı hukuki danışmanlık sağlamaktır. Avukat bu yükümlülüklerden birini ihlal ederse, müvekkilin uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür; bu bir avukat sorumluluğudur. Her avukatın, yasal hatalar için ödeme yapması gereken avukatların sorumluluk sigortası için sorumluluk sigortası yaptırması gerekmektedir, böylece müvekkilin zararının tamamen tazmin edileceği Garanti edilir.

Avukat hatalarından kaynaklanan avukat sorumluluğu günümüzde artık nadir görülen bir durum değil. Giderek yönetilemez hale gelen karmaşık yasa, yönetmelik ve içtihat kararları koleksiyonu ve sürekli rekabet baskısı altında olan avukatların çokluğu, günümüzün hukuk uygulamasında her gün hukuki hataların meydana geldiği ve avukat sorumluluğuna yol açtığı anlamına gelmektedir.

Yasal olarak, avukatın sorumluluğu Bölüm 280 ve BGB veya Bölüm 823 ve BGB’den kaynaklanmaktadır.

İlerleyen sayfalarda sizlere hukuki sorumluluk konusunda mümkün olduğunca fazla bilgi vermeye çalışacağız.

Ayrıca avukatlık sorumluluğu konusunda aşağıdaki sayfaları da tavsiye ederiz.