Odpowiedzialność adwokata

Przez odpowiedzialność prawnika rozumie się odpowiedzialność prawnika wobec klienta z tytułu naruszenia przez niego obowiązków prawnych.

Pomiędzy klientem a prawnikiem zostaje zawarta umowa prawna, która z prawnego punktu widzenia zwykle stanowi umowę agencyjną (§ 675 BGB) w formie umowy o świadczenie usług (611 i nast. BGB). Oprócz obowiązku prawidłowego świadczenia usług, ta umowa prawna skutkuje także obowiązkiem prawnika w zakresie staranności wobec swoich klientów, co może prowadzić do odpowiedzialności prawnika. Ochrona interesów Klienta jest zawsze priorytetem.

Die wesentlichen Pflichten des Anwalts zur Vermeidung der Anwaltshaftung sind:

  • Całkowite wyjaśnienie faktów
  • Szczegółowa, dogłębna analiza prawna
  • Kompleksowe porady i instruktaże prawne
  • Organizacja, zwłaszcza dotrzymywanie terminów

Abschluss

Głównym obowiązkiem prawnika jest udzielenie klientowi kompleksowej porady prawnej, w szczególności wyjaśnienie wszelkich ryzyk związanych z konkretną sprawą, tak aby wskazać klientowi najbezpieczniejszą drogę. Jeżeli prawnik naruszy jeden z tych obowiązków, ma obowiązek zrekompensować klientowi powstałą szkodę; jest to przypadek odpowiedzialności prawnika. Każdy prawnik ma obowiązek wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od odpowiedzialności prawnej, które musi zapłacić za błędy prawne, dzięki czemu ma gwarancję, że klient otrzyma pełne odszkodowanie za wyrządzoną szkodę.

Odpowiedzialność adwokata za błędy adwokata nie jest już obecnie rzadkością. Coraz bardziej niemożliwy do opanowania, złożony zbiór przepisów ustawowych, wykonawczych i orzecznictwa oraz nadmiar prawników znajdujących się pod ciągłą presją konkurencyjną oznaczają, że błędy prawne zdarzają się codziennie w dzisiejszej praktyce prawniczej i prowadzą do odpowiedzialności prawników.

Z prawnego punktu widzenia odpowiedzialność prawnika wynika z § 280 i nast. BGB lub § 823 i nast. BGB.

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat odpowiedzialności prawnej.

Polecamy także poniższe strony poświęcone tematyce odpowiedzialności adwokackiej