At hukuku, atların satın alınması, atların yetiştirilmesi veya binicilik sporları gibi atlarla ilgili tüm hukuki konular ve ilişkilerle ilgilenir.

At hukuku bağımsız olarak düzenlenen bir hukuk alanı değildir. Daha ziyade atlarla bağlantılı hukuki ilişkileri etkileyen düzenlemeleri içerir ve çeşitli hukuki metinlerde bulunabilir. At hukukunun yasal dayanağı özellikle Medeni Kanundur.

At hukukunda önemli bir konu da atlara ilişkin satın alma sözleşmeleri ve dikkat edilmesi gereken özelliklerdir. Medeni hukuk açısından bakıldığında at bir nesne değildir, ancak nesnelere ilişkin kurallar hayvanlara da buna göre uygulanır, bkz. § 90a BGB. Bu nedenle bir at, bir araba gibi alınıp satılabilir; tıpkı bir araba gibi, kusurlu olabilir (örneğin hastalık durumunda) ve alıcının, at hukuku uyarınca satıcıya karşı garanti hakları vardır. Alman Medeni Kanunu’nun (BGB) 474 ve devamı uyarınca tüketim mallarının satın alınmasına ilişkin kurallar, temel olarak at hukuku için de geçerlidir.

At hukukundaki bir diğer önemli konu, atların neden olduğu zararlardan (örneğin kişisel yaralanma veya mal hasarı) dolayı hayvan sahibinin sorumluluğudur. At hukukunda sorumluluk özellikle Alman Medeni Kanunu’nun (BGB) lüks hayvanlar için kusursuz sorumluluk ve çiftlik hayvanları için kusura dayalı sorumluluk kabul eden 833. Maddesinden doğabilir.

Weitere zentrale Themen im Bereich Pferderecht sind unter anderem:

  • Atlara özel hukuki sözleşme şekilleri (at nallama, binicilik sözleşmesi, binicilik tesisi kiralama, ..)
  • At yetiştiriciliğinin hukuki yönleri
  • Veteriner sorumluluğu
  • Binicilik sporunun hukuki özellikleri
  • At kanunu ve hayvanları koruma kanunu
  • At sorumluluk sigortası

Abschluss

İlerleyen sayfalarda size at hukukunun temelleri hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi sunmaya çalışacağız.

Ayrıca at hukuku konusunda aşağıdaki sayfaları da öneriyoruz: