Prawo końskie zajmuje się wszelkimi kwestiami prawnymi i relacjami dotyczącymi koni, takimi jak zakup koni, hodowla koni czy sporty jeździeckie.

Prawo końskie nie jest samodzielnie regulowaną dziedziną prawa. Obejmuje raczej te regulacje, które wpływają na stosunki prawne związane z końmi i które można znaleźć w różnych tekstach prawnych. Podstawą prawną prawa końskiego jest w szczególności Kodeks Cywilny.

Ważnym tematem w prawie koni są umowy kupna koni i szczególne cechy, które należy wziąć pod uwagę. Z punktu widzenia prawa cywilnego koń nie jest rzeczą, lecz przepisy dotyczące rzeczy stosuje się odpowiednio do zwierząt, por. § 90a BGB. Konia można więc kupić i sprzedać jak samochód, tak jak samochód może mieć wadę (np. w przypadku choroby), a kupującemu przysługują wobec sprzedającego uprawnienia z tytułu rękojmi na mocy prawa końskiego. Regulamin zakupu towarów konsumpcyjnych zgodnie z §§ 474 i nast. BGB mają ogólne zastosowanie do prawa koni.

Inną ważną kwestią w prawie dotyczącym koni jest odpowiedzialność właściciela zwierzęcia za szkody wyrządzone przez konie (np. Obrażenia ciała lub szkody w mieniu). Odpowiedzialność w prawie koni może wynikać w szczególności z art. 833 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), który reguluje odpowiedzialność bez winy za zwierzęta luksusowe i domniemaną odpowiedzialność na zasadzie winy za zwierzęta hodowlane.

Weitere zentrale Themen im Bereich Pferderecht sind unter anderem:

  • Specjalne formy prawne umowy o koniach (podkuwanie koni, umowa jazdy konnej, dzierżawa obiektu jeździeckiego, ..)
  • Prawne aspekty hodowli koni
  • Odpowiedzialność weterynaryjna
  • Specyfika prawna sportu jeździeckiego
  • Prawo koni i prawo ochrony zwierząt
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej konia

Abschluss

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat podstaw prawa końskiego.

Polecamy także następujące strony poświęcone tematyce prawa koni: