Arabuluculuk alanı çoğunlukla gönüllü arabuluculuk sürecine dayalı olarak mahkeme dışı uyuşmazlık çözümüyle ilgilenmektedir.

Uzun, sinir bozucu ve pahalı bir hukuki süreç ortaya çıkmadan önce, anlaşmazlığa mahkeme dışında, örneğin arabuluculuk yoluyla bir çözüm bulmak genellikle mantıklıdır. Ancak arabuluculuk aynı zamanda halihazırda devam eden bir süreçte hukuki barışı sağlamanın da yararlı bir yoludur. Bu, ihtilaflı taraflarca gönüllü olarak gerçekleştirilen, çoğunlukla özel, mahkeme dışı bir prosedürdür. Bazı ülkelerde mahkeme arabuluculuğu da mümkündür. Arabuluculuk sırasında, her iki taraf da arabuluculuk sürecini yönetecek ve müzakereleri yürütecek bir arabulucu üzerinde anlaşmaya varır. Arabulucu, arabuluculuk alanında tarafsızdır, yani her iki tarafın tarafındadır. Çözüme yönelik herhangi bir öneri veya öneride bulunmaz, çatışmanın içeriğiyle ilgilenmez, yalnızca adil bir prosedür sağlar ve çatışmanın taraflarının kendilerinin çözüm bulmasına yardımcı olur. Nitelikli avukatlar sıklıkla arabuluculuk yapar, ancak bu zorunlu değildir.

Arabuluculukta, tahkim veya uzlaştırma işlemlerinden farklı olarak, süreç arabulucunun bir kararı veya teklifiyle sona ermez. Ya uyuşmazlık çözülür ya da arabuluculuk başarısız olur.

Zentrale Themen im Bereich Mediation sind unter anderem:

  • Mahkeme dışı arabuluculuk
  • Adli arabuluculuk
  • Arabuluculuk ilkeleri
  • Arabulucu seçimi
  • Arabuluculuk ve hukuki koruma sigortası

Abschluss

Arabuluculuk, özellikle Arabuluculuk Kanunu’nun yanı sıra Avukatlık Meslek Kanunu ve Hukuk Hizmetleri Kanunu’nda kanunla düzenlenmiştir.

İlerleyen sayfalarda sizlere arabuluculuk konusu hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi vermeye çalışacağız.

Ayrıca arabuluculuk konusuyla ilgili aşağıdaki sayfaları da öneriyoruz: