Obszar mediacji zajmuje się przede wszystkim pozasądowym rozwiązywaniem sporów w oparciu o dobrowolny proces mediacji.

Zanim dojdzie do długiego, stresującego i kosztownego procesu prawnego, zwykle warto znaleźć pozasądowe rozwiązanie konfliktu, na przykład w drodze mediacji. Mediacja jest jednak także użytecznym sposobem na osiągnięcie pokoju prawnego w trakcie już trwającego procesu. Jest to postępowanie w większości prywatne, pozasądowe, prowadzone dobrowolnie przez strony sporu. W niektórych krajach możliwa jest także mediacja sądowa. Podczas mediacji obie strony ustalają mediatora, który będzie prowadził proces mediacji i negocjacje. Mediator jest bezstronny w obszarze mediacji, co oznacza, że ​​stoi po stronie obu stron. Nie podsuwa żadnych sugestii ani rekomendacji rozwiązań i nie zajmuje się treścią konfliktu, a jedynie zapewnia uczciwą procedurę i pomaga stronom konfliktu samodzielnie znaleźć rozwiązania. Wykwalifikowani prawnicy często pełnią rolę mediatorów, ale nie jest to obowiązkowe.

W mediacji, w przeciwieństwie do postępowania arbitrażowego czy pojednawczego, proces nie kończy się decyzją lub propozycją mediatora. Albo spór zostanie rozwiązany, albo mediacja zakończyła się niepowodzeniem.

Zentrale Themen im Bereich Mediation sind unter anderem:

  • Mediacja pozasądowa
  • Mediacja sądowa
  • Zasady mediacji
  • Wybór mediatora
  • Ubezpieczenie mediacji i ochrony prawnej

Abschluss

Mediację regulują przepisy prawa, w szczególności Ustawa o mediacji, Kodeks zawodowy prawnika oraz Ustawa o usługach prawnych.

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat tematyki mediacji.

Polecamy również następujące strony poświęcone tematyce mediacji: