STEINWACHS Rechtsanwaltkanzlei | Versteigerungsrecht | Hamburg | Berlin
Erfahrungen & Bewertungen zu STEINWACHS Rechtsanwaltskanzlei
Rechtsanwalt Hamburg Berlin Bremen » Prawo licytacji

Prawo licytacji

Coraz więcej nieruchomości pozostaje sprzedawanych w drodze licytacji przymusowej. Najczęstrzymi przyczynami zmian właściciela nieruchomości są: bezrobocie, zadłużenie oraz rozwody. Postępowanie wymuszonej sprzedaży ma na celu zaspokojenie roszczeń wierzyciela, w postaci dochodu uzyskanego w drodze egzekucji nieruchomości. Postępowanie to reguluje ustawa o przymusowej licytacji i administracji przymusowej (ZVG). Licytację przymusową przeprowadza na ogół sąd rejonowy kompetentny dla dzielnicy, w której znajduje się nieruchomość.

Na licytację przymusową w celu spłat długów właściciela oprócz nieruchomości mogą być również wystawione prawa równoważne ziemi oraz statki zarejestrowane w rejestrze statków. Postępowanie licytacji przymusowej może pozostać zainicjowane wyłącznie na wniosek wierzyciela. W tym celu musi wierzyciel wnieść tytuł egzekucyjny w kompetentnym sądzie rejonowym. W drodze decyzji sądu rejonowego zostaje otwarty przewód przymusowej sprzedaży nieruchomości. Sąd egzekucyjny przekazuje tę decyzję do urzędu ksiąg wieczystych w celu dokonania adnotacji dotyczącej licytacji danej nieruchomości. Adnotacja ta ma na celu uniemożliwienie obecnemu właścicielowi sprzedaży na własną rękę danej nieruchomości.

Zaletą nabywania nieruchomości w drodze licytacji przymusowej jest nie tylko możliwość nabycia nieruchomości znacznie poniżej faktycznej wartości, lecz również zaoszczędzenie kosztów maklerskich oraz notarialnych.

Ponieważ prawo licytacji przymusowej niesie ze sobą wiele komplikacji związanych z wymogami przestrzegania wielu zasad i warunków w przypadku uruchomienia lub uczestnictwa w postępowaniu licytacji, profesionalna porada prawa jest nie do uniknięcia.

Wykorzystajcie Państwo doświadczenie kancelarii STEINWACHS, nabyte w wyniku wielu przeprowadzonych spraw związanych z licytacją przymusową, zarówno dla poszkodowanych jak również dla potencjalnych nabywców nieruchomości.

Odpowiedzialny za treść strony adwokat prawo licytacji Hamburg Berlin: Adwokat Stephan Steinwachs (Rechtsanwalt Hamburg Berlin).

STANDORTE

Hamburg
Hallerstraße 89
20149 Hamburg
Tel +49 40 415371170
Fax +49 40 415371177
hamburg@kanzlei-steinwachs.de


Berlin
Kurfürstendamm 37
10719 Berlin
Tel +49 30 84710711
Fax +49 30 84710713
berlin@kanzlei-steinwachs.de


Bremen
Parkstraße 68
28209 Bremen
Tel +49 421 16502800
Fax +49 421 16502801
bremen@kanzlei-steinwachs.de


Lübeck
Mühlenstraße 24
23552 Lübeck
Tel +49 451 30505650
Fax +49 451 30505656
luebeck@kanzlei-steinwachs.de


Hannover
Hindenburgstr.26
30175 Hannover
Tel +49 511-95731660
Fax +49 511-95731667
hannover@kanzlei-steinwachs.de