Umowa dotycząca skutków rozwodu

Jeżeli w danej chwili można przewidzieć separację, należy zarejestrować ugodę rozwodową. W szczególności służy uproszczeniu sądowej procedury rozwodowej, ponieważ problemy, które wcześniej zostały jednomyślnie rozwiązane przez umawiające się strony, nie muszą już być rozstrzygane przez prezesa sądu. Ugoda rozwodowa upraszcza zatem separację. Jeżeli zawarta została umowa dotycząca skutków rozwodu, sąd rodzinny może orzec rozwód w procesie, który jest szybszy i tańszy niż „normalna” procedura rozwodowa. Sąd do spraw rodzinnych może udzielić rozwodu polubownie tylko wtedy, gdy małżonkowie mieszkają osobno co najmniej od roku i oboje małżonkowie wnoszą o unieważnienie małżeństwa lub jeden z partnerów wnosi o unieważnienie małżeństwa z uznaniem drugiego. Notarialnie potwierdzona umowa o rozwód powinna zawierać:

  • porozumienie między małżonkami o unieważnieniu samego małżeństwa,
  • Oświadczenia partnerów dotyczące prawa do pieczy lub odwiedzin wspólnie małoletnich dzieci,
  • Umowy o świadczeniach alimentacyjnych na rzecz wspólnych dzieci oraz między partnerami życiowymi i
  • Umowy dotyczące korzystania z domu małżeńskiego i przydziału dóbr gospodarstwa domowego.

Dlatego każdy, kto może z wyprzedzeniem dojść do polubownego porozumienia ze swoim współmałżonkiem w sprawie niektórych lub nawet jakichkolwiek sporów porozwodowych, bez konieczności podejmowania jakichkolwiek wysiłków, powinien wyrazić na to zgodę w umowie porozwodowej. Jednakże małżonkowie nie mogą mieć wspólnego prawnika, który pomagałby im w takiej sprawie. Prawnik ma obowiązek szanować zalety swojego klienta i walczyć o nie, aby osiągnąć dla niego jak najlepszy wynik. W przypadku stron przeciwnych ich wymagania muszą być również przeciwstawne, aby wspólny prawnik nie mógł w praktyce oddać sprawiedliwości żadnemu z małżonków. Może się zdarzyć, że tylko jeden ze stron umowy otrzyma wsparcie prawne, a drugi zgodzi się na zawarte klauzule. Natomiast może to szybko doprowadzić do dyskryminacji Twojego partnera życiowego, co powinno być dla niego jasne. W niektórych przypadkach traci pozycje ekonomiczne, które w innym przypadku byłyby jego. Dlatego zdecydowanie warto, aby w sprawie Twojego stanu prawnego reprezentował Cię biegły prawny. Wszystko na temat prawa rodzinnego znajdziesz na naszym blogu na temat ugody rozwodowej.