Tytuł jednokolorowy

Penalties can add up to large amounts of money and prison sentencing in proportion to the financial losses caused by the fraud. An attorney with experience in white collar and fraud defense can help not only in defending against the charges but also in reducing the penalties.

Ósma poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych wyraźnie zabrania „nadmiernej kaucji”. Termin „nadmierna kaucja” nie jest zdefiniowany w Konstytucji, a Sąd Najwyższy rozważył jego znaczenie, stwierdzając, że kaucja nie może być ustalona na tak wysokim poziomie, aby stanowić fortel mający na celu zmuszenie oskarżonego do pozostania w więzieniu. Trybunał orzekł jednak również, że zawarty w Ósmej Poprawce zakaz dotyczący nadmiernej kaucji nie stwarza prawa do jakiejkolwiek kaucji – w pewnych okolicznościach sąd może w ogóle odmówić zwolnienia oskarżonego. W połączeniu z jego rozległym know-how nasza firma wykorzystuje solidną wiedzę prawniczą wynikającą z pracy w różnych sądach.

Sąd Najwyższy zauważył, że poręczenie majątkowe i odmowa ustanowienia kaucji implikują także prawo do rzetelnego procesu zapisane w Czternastej i Piątej Poprawce do Konstytucji. W rezultacie Sąd Najwyższy orzekł, że sędzia musi uwzględniać „ważny interes rządowy”, aby trzymać oskarżonego w więzieniu do czasu rozprawy (innymi słowy, odmawiając wyznaczenia kaucji). (Stany Zjednoczone przeciwko Salerno, 481 U.S. 739, 754-55 (1987).)

Konstytucyjne zabezpieczenia, a także ustawa o reformie kaucji (ustawa federalna) dają oskarżonemu prawo do żądania niższej kaucji, gdy kwota początkowo ustalona przez sąd jest zbyt wysoka, aby ją zapłacić. Oskarżony może zwrócić się o rozprawę w celu uzyskania obniżenia kaucji.

Na rozprawie oskarżony może argumentować, że początkowa kaucja ustalona przez sąd jest tak wysoka, że w rzeczywistości stanowi odmowę zwolnienia za poręczeniem majątkowym i równa się tymczasowemu aresztowaniu w więzieniu, mimo że oskarżonemu nie grozi ryzyko ucieczki ani zagrożenie dla społeczeństwa . (18 USC § 3142 (c) (2).) Chociaż sąd musi wziąć ten argument pod uwagę, nie jest wymagane ustalenie kaucji na poziomie, który pozwany może z łatwością zapłacić. Sądy mogą ustalić kaucję na tyle wysoką, „aby skłonić oskarżonego do podjęcia wszelkich starań w celu zebrania funduszy bez naruszania” konstytucji lub ustawy o reformie kaucji. (U.S. przeciwko Szot, 768 F.2d 159 (7thCir., 1985).) Tak długo jak faktycznym motywem sądu nie jest jedynie zmuszenie oskarżonego do gnicia w więzieniu w oczekiwaniu na proces, sąd może ustalić kaucję na dowolnej możliwej wysokości uzasadniać.

Gdy oskarżona poinformuje sąd, w drodze wniosku o zmniejszenie kaucji lub w inny sposób, że nie stać jej na wyznaczoną kaucję, sąd musi podać powód(y), dla którego ustalona kwota stanowi „niezbędny” warunek zwolnienia z więzienia. (U.S. przeciwko Montececon-Zayas, 949 F.2d 548 (1. ok. 1991).) Sąd musi przedstawić swoje uzasadnienie na piśmie. (Fed. Zasada zał. Proc. 9.)

Tak jak pozwany ma prawo ubiegać się o niższą kaucję, prokuratura może zwrócić się do sądu o wyznaczenie wyższej kaucji ze względu na ryzyko, że pozwany ucieknie spod jurysdykcji lub wyrządzi krzywdę ofierze lub innym członkom społeczeństwa . (18 USC § 3142 (f).) Sąd może także przeprowadzić rozprawę w celu uzyskania informacji o źródle środków przekazywanych za kaucją, co do których podejrzewa, że mogą one być nielegalne (na przykład wpływy ze sprzedaży leków). Zwolnienie za poręczeniem majątkowym jest tylko jednym z warunków, jakie sąd może nałożyć w celu zwolnienia oskarżonego z więzienia do czasu rozprawy. Inne warunki obejmują ograniczenia w podróżowaniu, zrzeczenie się paszportu, badanie na obecność narkotyków, elektroniczne urządzenia monitorujące (bransoletki na kostkę), areszt domowy, nadzór i raportowanie podczas zwolnienia i inne.

Sometimes you may find yourself in difficult situations and not be able to defuse the situation without going to court. Our team leverages the robust legal expertise of working in different courts and legal systems. You can simply ask our lawyers in our company what those are and how you can benefit from them.

Sąd Najwyższy zauważył, że poręczenie majątkowe i odmowa ustanowienia kaucji implikują także prawo do rzetelnego procesu zapisane w Czternastej i Piątej Poprawce do Konstytucji. W rezultacie Sąd Najwyższy orzekł, że sędzia musi uwzględniać „ważny interes rządowy”, aby trzymać oskarżonego w więzieniu do czasu rozprawy (innymi słowy, odmawiając wyznaczenia kaucji). (Stany Zjednoczone przeciwko Salerno, 481 U.S. 739, 754-55 (1987).)

Konstytucyjne zabezpieczenia, a także ustawa o reformie kaucji (ustawa federalna) dają oskarżonemu prawo do żądania niższej kaucji, gdy kwota początkowo ustalona przez sąd jest zbyt wysoka, aby ją zapłacić. Oskarżony może zwrócić się o rozprawę w celu uzyskania obniżenia kaucji.

Na rozprawie oskarżony może argumentować, że początkowa kaucja ustalona przez sąd jest tak wysoka, że w rzeczywistości stanowi odmowę zwolnienia za poręczeniem majątkowym i równa się tymczasowemu aresztowaniu w więzieniu, mimo że oskarżonemu nie grozi ryzyko ucieczki ani zagrożenie dla społeczeństwa . (18 USC § 3142 (c) (2).) Chociaż sąd musi wziąć ten argument pod uwagę, nie jest wymagane ustalenie kaucji na poziomie, który pozwany może z łatwością zapłacić. Sądy mogą ustalić kaucję na tyle wysoką, „aby skłonić oskarżonego do podjęcia wszelkich starań w celu zebrania funduszy bez naruszania” konstytucji lub ustawy o reformie kaucji. (U.S. przeciwko Szot, 768 F.2d 159 (7thCir., 1985).) Tak długo jak faktycznym motywem sądu nie jest jedynie zmuszenie oskarżonego do gnicia w więzieniu w oczekiwaniu na proces, sąd może ustalić kaucję na dowolnej możliwej wysokości uzasadniać.

Gdy oskarżona poinformuje sąd, w drodze wniosku o zmniejszenie kaucji lub w inny sposób, że nie stać jej na wyznaczoną kaucję, sąd musi podać powód(y), dla którego ustalona kwota stanowi „niezbędny” warunek zwolnienia z więzienia. (U.S. przeciwko Montececon-Zayas, 949 F.2d 548 (1. ok. 1991).) Sąd musi przedstawić swoje uzasadnienie na piśmie. (Fed. Zasada zał. Proc. 9.)

Do you need legal help or consultance? Contact us now.

Contact us now

free consultation

  Immigration Law

  what we are best at
  • Criminal Defense
  • Family Disputes
  • Broker Fraud
  • Domestic Violence
  • Medical Malpractice
  • Intellectual Property

  Areas of expertise

  what we are best at