Prawo transportowe

Kolejnym obszarem działalności Kancelarii Prawnej STEINWACHS, ściśle powiązanym z obszarami prawa korporacyjnego i handlowego, jest prawo transportowe i prawo spedycyjne.

Podobnie jak w przypadku prawa handlowego, priorytetem klienta jest doradztwo w zakresie umów pomiędzy kontrahentami dostawy, a także pomiędzy spedytorem a wynajmującym flotę oraz firmami zajmującymi się utrzymaniem taboru. Znaczące wydatki finansowe związane z tym stosunkiem umownym z konieczności wymagają bezpiecznego i niezawodnego partnerstwa, co powinno również znaleźć odzwierciedlenie w strukturze stosunków prawnych. Jeśli nie jest to możliwe, należy natychmiast i w sposób prawnie bezpieczny znaleźć ekonomiczne rozwiązania, aby uniknąć znacznych strat w codziennej działalności firm spedycyjnych w zakresie terminów i związanych z tym roszczeń regresowych ze strony partnerów umownych.

Kancelaria STEINWACHS zapewnia doradztwo dostosowane do Twoich potrzeb. Podobnie jak w prezentowanych już obszarach prawa handlowego i korporacyjnego, w prawie transportowym i prawie spedycyjnym równie ważne jest, aby w związku z postępującą globalizacją rynków porady Kancelarii STEINWACHS mogły uwzględniać także orzecznictwo europejskie.

Odpowiedzialny za treść strony Prawnik Prawo handlowe Hamburg Berlin Brema: Prawnik Stephan Steinwachs (Prawnik Hamburg Berlin Brema)