Prawo podróży obejmuje w szczególności te przepisy prawa, które regulują stosunki prawne pomiędzy organizatorem turystyki a podróżującym.

Każdy, kto w dzisiejszych czasach planuje wyjazd wakacyjny, a nie chce samodzielnie i w skomplikowany sposób rezerwować przelotów, noclegów, biletów kolejowych itp., ucieka się zazwyczaj do ofert pakietowych. W takich przypadkach zazwyczaj zawierana jest umowa o podróż.

W prawie podróży umowa turystyczna jest zawierana pomiędzy podróżnym a organizatorem wycieczek i jest ujednolicona w art. 651a niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Zgodnie z § 651 akapitu organizatorem wycieczek jest 1 BGB, każdy, kto świadczy łącznie usługi turystyczne (podróż). Aby świadczyć indywidualne usługi turystyczne w prawie turystycznym, organizator turystyki zazwyczaj korzysta z tak zwanych usługodawców, którzy następnie świadczą określone indywidualne usługi (np. przelot, hotel, wydarzenia itp.) i są agentami zastępczymi organizatora turystyki. W prawie podróży należy także dokonać rozróżnienia pomiędzy organizatorem turystyki a biurem podróży, które zazwyczaj pełni jedynie rolę pośrednika, a rzadko jest organizatorem turystyki.

Gegenstand von Auseinandersetzungen im Reiserecht sind regelmäßig folgende Bereiche:

 • Brak podróży
 • Okres wykluczenia/wyłączenie w prawie podróży
 • Odszkodowanie za szkody (odpowiedzialność organizatora turystyki, biura podróży, usługodawcy)
 • odszkodowanie za obrażenia ciała
 • Odszkodowanie za utracony urlop wypoczynkowy
 • Rozwiązanie umowy z powodu siły wyższej
 • Zgłaszanie usterek na miejscu
 • Przedawnienia w prawie podróży
 • Ubezpieczenie od rezygnacji z podróży
 • Choroba w prawie podróży
 • Opieszałość

Abschluss

Prawo podróżne opiera się zasadniczo na art. 651 i nast. Kodeksu cywilnego. Ponadto §§ 823 i nast. BGB odgrywają ważną rolę w prawie podróży, ponieważ w prawie podróży organizator turystyki jest odpowiedzialny za należyte wykonanie podróży, a roszczenia z tytułu rękojmi umownej często nie są już dochodzone ze względu na okres wykluczenia zgodnie z § 651 g BGB lub ze względu na przedawnienie może być.

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat podstaw prawa podróży.

Polecamy również następujące strony dotyczące prawa podróży: