Prawo patentowe obejmuje wszystkie regulacje dotyczące patentu jako prawa własności przemysłowej, w szczególności dotyczące udzielania i skutku ochronnego patentu oraz trybu rejestracji patentu w ramach prawa patentowego.

Patent daje możliwość zabezpieczenia nowego wynalazku technicznego przed nieuprawnionym wykorzystaniem komercyjnym przez osoby trzecie. Jeśli uzyskałeś patent, możesz zatem uniemożliwić innym osobom korzystanie z niego lub pozwolić im na korzystanie z niego, na przykład udzielając licencji.

Ochronę patentową uzyskuje się w prawie patentowym poprzez rejestrację patentu w Niemieckim Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych (DPMA). Główne wymagania to nowość, oparta na poziomie wynalazczym i komercyjnej przydatności wynalazku, patrz rozdział 1 ustawy patentowej. Okres ochrony na podstawie prawa patentowego wynosi maksymalnie 20 lat od dnia zgłoszenia. Jeśli chcesz chronić swój wynalazek na poziomie europejskim, możesz także zarejestrować patent w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO). Jeśli chcesz chronić swój wynalazek na poziomie europejskim, możesz także zarejestrować patent w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO).

Zentrale Themen im Bereich Patentrecht sind unter anderem:

  • Procedura rejestracji
  • Wyłączne prawo
  • Biopatent
  • Wyszukiwanie patentów
  • Naruszenie praw patentowych
  • Zasada pierwszeństwa
  • Zasada pierwszeństwa
  • Prawo do dalszego użytkowania

Abschluss

Prawo patentowe znalazło wyraz prawny przede wszystkim w ustawie patentowej o tej samej nazwie (PatG).

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat prawa patentowego.

Polecamy również następujące strony poświęcone tematyce prawa patentowego: