Prawo odszkodowawcze oraz prawo dotyczące bólu i cierpienia

Rechtsanwaltskanzlei Anwalt Hamburg Berlin Bremen Hannover Lübeck > Prawo odszkodowawcze oraz prawo dotyczące bólu i cierpienia

Zadośćuczynienie za szkody oraz ból i cierpienie

Do prawa o odszkodowaniach i zadośćuczynieniu za ból i cierpienie zaliczają się przepisy regulujące roszczenia o naprawienie poniesionej szkody materialnej lub niemajątkowej.

Jeżeli ktoś w Niemczech wyrządza szkodę na majątku prawnym osoby trzeciej (np. na majątku, mieniu, zdrowiu itp.), pojawia się pytanie, w jakim stopniu jest on zobowiązany do naprawienia tej szkody osobie trzeciej.

Prawo z zakresu odszkodowań i zadośćuczynień reguluje w szczególności przesłanki powstania roszczenia o odszkodowanie (fakt) oraz zakres szkody podlegającej naprawieniu (skutek prawny).

W prawie odszkodowawczym i zadośćuczynieniu za ból i cierpienie roszczenia odszkodowawcze wynikają albo ze stosunku umownego, na przykład w przypadku naruszenia przez jedną ze stron umowy, patrz w szczególności §§ 280 i nast. BGB. Roszczenia odszkodowawcze mogą jednak wynikać także z prawa, np. w przypadku bezprawnego naruszenia interesów prawnych innych osób, por. §§ 823 i nast. BGB.

Zakres szkody regulują w szczególności artykuły 249 i nast. Kodeksu Cywilnego. Co do zasady szkoda powinna zostać naprawiona w całości zgodnie z prawem o odszkodowaniu oraz zadośćuczynieniu za ból i cierpienie. Zgodnie z § 253 I BGB naprawieniu podlega wyłącznie szkoda materialna, tj. wyłącznie majątek pieniężny, a nie szkoda niematerialna. Artykuł 253 ust. 2 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) stanowi istotny wyjątek od tej zasady: W przypadku uszczerbku na zdrowiu, w szczególności na ciele i zdrowiu, co do zasady należy wypłacić odszkodowanie za ból i cierpienie jako zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową .

Po wypadku samochodowym poszkodowani mogą ubiegać się o odszkodowanie. Dotyczy to także bliskich, którzy muszą uporać się ze śmiercią ofiary wypadku.

Wypadek komunikacyjny nie zawsze skutkuje szkodami materialnymi. Bardzo szybko może się zdarzyć, że inni użytkownicy drogi odniosą obrażenia lub nawet zginą. W tej sytuacji nie chodzi tylko o rekompensatę strat finansowych poprzez koszty leczenia, utratę zarobków czy koszty wynajmu samochodu. W rzeczywistości ofiary wypadków mogą być również uprawnione do odszkodowania za ból i cierpienie. Celem jest zapewnienie Ci odszkodowania za poniesioną przez Ciebie szkodę niemajątkową, w szczególności za poniesiony ból. Ponadto sprawca jest winien zadośćuczynienie ofierze wypadku.

Zu den zentralen Themen im Schadensersatzrecht und Schmerzensgeldrecht gehören:

  • Naturalna restytucja
  • Odszkodowanie za szkody
  • Zadośćuczynienie za szkody spowodowane zaniechaniem
  • Trzeba reprezentować
  • Przypisanie działania/błędu
  • Przypisanie działania/błędu
  • Obowiązki związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego
  • Naprawa szkód (np. uznanie korzyści)
  • Zaniedbanie przyczynkowe

Abschluss

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat podstawowych zasad z zakresu zadośćuczynienia oraz zadośćuczynienia za ból i cierpienie.

Zusätzlich empfehlen wir Ihnen darüber hinaus folgende Seiten zum Thema Schadensersatzrecht und Schmerzensgeldrecht: