Prawo antymonopolowe i kontrola fuzji

Obszar prawny prawa antymonopolowego i kontroli fuzji obejmuje w istocie wszystkie przepisy prawne, które dotyczą negatywnego wpływu na konkurencję (np. poprzez kartele) i służą ochronie i zachowaniu konkurencji.

W Niemczech nadzór i kontrola konkurencji sprawowana jest głównie przez Federalny Urząd ds. Karteli lub odpowiednie stanowe urzędy ds. karteli jako organy ds. konkurencji. Jeśli sprawa ma znaczenie europejskie, generalnie odpowiedzialna jest Komisja Europejska. Obszar prawa antymonopolowego i kontroli fuzji reguluje przede wszystkim ustawa o ograniczeniach konkurencji (GWB).

Hauptinhalte im Bereich Kartellrecht und Fusionskontrolle sind:

  • Kartellverbot
  • Verbot des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung
  • Fusionskontrolle
  • Kontrolle der öffentlichen Vergabeverfahren

Kartel to współpraca kilku przedsiębiorstw mająca na celu wywarcie wpływu na konkurencję na swoją korzyść i/lub ze szkodą dla innych konkurentów. Kartele w zasadniczy sposób szkodzą funkcjonowaniu gospodarki i dobru wspólnemu i dlatego są zakazane, por. § 1 GWB.

Abschluss

W obszarze prawa antymonopolowego i kontroli fuzji § 19 I GWB reguluje także zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynku. Osiągnięcie dominującej pozycji na rynku zasadniczo nie jest zabronione. Jednakże wykorzystywanie takiej pozycji władzy szkodzi dobru wspólnemu i dlatego należy temu zapobiegać.

W obszarze prawa antymonopolowego i kontroli fuzji termin kontrola fuzji odnosi się do kontroli fuzji pomiędzy kilkoma, zazwyczaj dużymi, spółkami, które mogą mieć negatywny wpływ na konkurencję. Jeżeli połączenie kilku spółek prowadzi do pozycji monopolisty, należy co do zasady zakazać tego, § 36 I GWB.

Przedmiotem w obszarze prawa antymonopolowego i kontroli fuzji jest także kontrola postępowań o udzielenie zamówienia klientów publicznych, patrz § 97 i nast. GWB.

Na kolejnych stronach postaramy się przybliżyć Państwu podstawy prawa antymonopolowego i kontroli fuzji.

Polecamy także poniższe strony poświęcone tematyce prawa antymonopolowego i kontroli fuzji: