Zwrot kosztów

Pytaniem do IX Senatu było rozstrzygnięcie, czy pracownik zatrudniony na stanowisku kierowcy w firmie transportowej ma wobec swojego pracodawcy roszczenie o zwrot wydatków poniesionych na uzyskanie tzw. karty kierowcy. W związku z Rozporządzeniem (WE) nr 561/206 Parlamentu Europejskiego i Rady od 1 maja 2006 roku w nowo rejestrowanych samochodach ciężarowych o określonej masie całkowitej w miejsce dotychczasowych analogowych urządzeń sterujących wymagane będą tachografy cyfrowe. Do obsługi tego tachografu każdy kierowca potrzebuje tzw. karty kierowcy, która zawiera chip z danymi osobowymi kierowcy i nie jest powiązana z użytkowaniem konkretnego pojazdu. W wyroku z dnia 16 października 2007 r. ( 9 AZR 170/07 ) IX Senat uznał, że pracownikowi nie przysługuje zwrot od pracodawcy wydatków poniesionych na zakup karty. W szczególności twierdzenie to nie wynika analogicznie z art. 670 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Pracownik ma swój własny interes w uzyskaniu karty kierowcy. Jest ono wydawane dla niego osobiście i uprawnia do kierowania pojazdami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t i większej. Korzystanie z karty nie jest ograniczone do istniejącego stosunku pracy. Może być używany przez dowolnego pracodawcę lub do samozatrudnienia.