Uchwałą z dnia 22 kwietnia 2009 roku ( 4 ABR 14/08 ) Senat IV potwierdził swoje orzecznictwo dotyczące dynamicznych odniesień ustalanych w umowach indywidualnych do przepisów obowiązujących w zakresie układów zbiorowych pracy dla umów o pracę zawartych po 31 grudnia 2001 roku.

Zgodnie z tym konstytutywna klauzula referencyjna nie podlega utracie układu zbiorowego, jeżeli zobowiązanie pracodawcy do rokowań zbiorowych w odniesieniu do wspomnianych układów zbiorowych nie zostało uczynione warunkiem rozwiązania układu w sposób rozpoznawalny pracownikowi.

Umowa o przeniesieniu personelu zawarta pomiędzy przekazującym przedsiębiorstwo a nabywcą przedsiębiorstwa nie może ustanawiać bezpośredniego uprawnienia pracowników już zatrudnionych przez poprzednika prawnego pracodawcy do dynamicznego stosowania układów zbiorowych, gdyż byłaby to niedopuszczalna umowa na szkodę osób trzecich.

W umowie o przesunięcie personelu można natomiast postawić wobec pracodawcy roszczenie umowne na rzecz objętych nią pracowników o uzgodnienie dynamicznego odniesienia się do układów zbiorowych wymienionych w umowie o przesunięcie personelu. Odniesienie do konkretnego układu zbiorowego pracy można interpretować, poza jego brzmieniem, jako duże, dynamiczne odniesienie do układu zbiorowego mającego zastosowanie do przedsiębiorstwa w sensie technicznym lub operacyjnym, jeżeli wynika to ze szczególnych okoliczności.