A. Prawo stosunku pracy

I. Warunki pracy

 • Obowiązek pracy
 • godziny pracy
 • Prawo do pracy w niepełnym wymiarze godzin
 • Prawo do przedłużenia czasu pracy
 • Klauzule referencyjne
 • Klauzule w formie pisemnej

II Roszczenia ze stosunku pracy

 • odszkodowanie
 • Wakacje
 • Rückzahlung von Ausbildungskosten
 • Opcje na akcje
 • Mieszkanie służbowe
 • Osz
 • Uszkodzenia i odpowiedzialność
 • Umowne okresy wykluczenia
 • Transkrypcja

III. Ochrona przed dyskryminacją i promocja równych szans

 • Płeć
 • Ciężka niepełnosprawność
 • Na pół etatu

IV Rozwiązanie stosunku pracy

 • Limit czasu
 • Warunek rozwiązania
 • Umowa próbna
 • Zakończenie
 • Rozwiązanie stosunku pracy zgodnie z § 78a BetrVG
 • Odprawa zbiorowa

V. Przeniesienie działalności

 • Wymagania dotyczące przeniesienia działalności
 • Sukcesja uniwersalna
 • Częściowa emerytura
 • Kontynuacja układów zbiorowych
 • Kontynuacja układów zbiorowych

B. Zbiorowe prawo pracy

Prawo konstytucyjne pracy

 • Wybór rady zakładowej
 • Wspólna operacja
 • Współdecydowanie i udział rady zakładowej
 • Instytucja charytatywna wspólnoty wyznaniowej
 • wykluczenie
 • Współdecydowanie korporacyjne