Kodeks ruchu drogowego

Doradztwo Kancelarii STEINWACHS w zakresie prawa o ruchu drogowym obejmuje wszystkie obszary niemieckiego (drogowego) prawa o ruchu drogowym oraz prawa innych krajów europejskich, które zyskuje coraz większe znaczenie, zwłaszcza w związku z wejściem w życie ogólnounijnego porozumienia w sprawie egzekwowania kar pieniężnych, które weszło w życie 1 października, 2010.

Na przykład, jeśli podróżujesz zagranicznymi drogami, podlegasz lokalnym przepisom ruchu drogowego (ograniczenia prędkości, naruszenia zasad parkowania, zasady pierwszeństwa). Zagraniczne sankcje i regulacje proceduralne często znacznie różnią się od tych tutaj. Na przykład właściciele pojazdów za granicą często ponoszą odpowiedzialność właścicielską (lub podobną do właściciela) za wykroczenia drogowe (np. we Włoszech, Belgii, Holandii), co jest obce niemieckim przepisom ruchu drogowego.

Chociaż takie naruszenia stanowiły w najlepszym przypadku problem przy ponownym wjeździe do danego kraju, obecnie coraz więcej kierowców po powrocie zostaje przyłapanych na wykroczeniach, które często są karane znacznie surowiej za granicą niż w Niemczech.

Prawo o ruchu drogowym obejmuje zasadniczo następujące obszary:

Prawo cywilne, w szczególności prawo odpowiedzialności drogowej (np. z tytułu wypadków) i prawo umów drogowych (zakup i sprzedaż pojazdów, naprawy itp.), prawo karne drogowe i prawo wykroczeń administracyjnych (kary, upomnienia), prawo rejestracji prawa jazdy prawo

Naszym głównym zadaniem w kontekście prawa drogowego jest jednak dochodzenie roszczeń. Po wypadku drogowym egzekwowamy Twoje roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie za ból i cierpienie wobec drugiej strony wypadku i jej towarzystw ubezpieczeniowych lub bronimy Cię, jeśli jesteś zbyt obciążony odpowiednimi roszczeniami.

Próba samodzielnego dochodzenia roszczeń z przeciwstawnym ubezpieczycielem zawsze prowadzi do niekorzystnej sytuacji zainteresowanej osoby. Ale nawet niewyspecjalizowani prawnicy często popełniają tutaj błędy. W szczególności regularnie pomijana jest pozycja powodująca często najwyższe szkody, czyli tzw. szkody związane z zarządzaniem gospodarstwem domowym.

Skorzystaj z wieloletniego doświadczenia prawników Kancelarii STEINWACHS w zakresie prawa drogowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat prawa drogowego, polecamy nasz blog o prawie drogowym.

Odpowiedzialny za treść strony Prawnik Prawo drogowe Hamburg Berlin Brema: Prawnik Stephan Steinwachs (Prawnik Hamburg Berlin Brema)