Tematyka eBay i prawa dotyczy przede wszystkim stosunków prawnych pomiędzy użytkownikami eBay i wobec eBay.

Platforma internetowa eBay to największy internetowy dom aukcyjny, który rodzi wiele pytań z prawnego punktu widzenia.

W obszarze eBay i prawa nacisk położony jest na ocenę prawną aukcji i handlu internetowego w serwisie eBay oraz związanych z tym praw i obowiązków sprzedawców i kupujących. Umowa zawarta między kupującym a sprzedającym na aukcji w serwisie eBay stanowi w zasadzie całkowicie normalną umowę kupna zgodnie z art. 433 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) w obszarze eBay i prawa. Jeżeli sprzedającym jest przedsiębiorca, czyli handlowiec, jest to transakcja sprzedaży na odległość zgodnie z §§ 312 b i nast. BGB, wobec której obowiązują szczególne przepisy dotyczące ochrony konsumentów w obszarze eBay i prawa, takie jak prawo odstąpienia lub zwrotu.

Z prawnego punktu widzenia pojawia się szereg różnych problemów w obszarze eBay i prawa, czyli w obszarze aukcji internetowych i handlu online. Szybko postępujący rozwój i stale rosnące znaczenie handlu internetowego w dzisiejszych czasach rodzą codziennie nowe pytania prawne w obszarze eBay i prawa.

Gegenstand von Auseinandersetzungen im Bereich eBay und Recht sind beispielsweise folgende Bereiche:,

  • Wcześniejsze anulowanie aukcji
  • Kwestionowanie transakcji w serwisie eBay
  • Prawo odstąpienia od umowy/prawo zwrotu
  • eBay i warunki
  • Prawa gwarancyjne za wady
  • eBay i prawa autorskie
  • eBay i prawo dotyczące znaków towarowych
  • fałszywe recenzje
  • Niewłaściwe użycie konta eBay
  • Powerseller eBay

Abschluss

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Ci jak najwięcej informacji na temat podstaw serwisu eBay i prawa.

Polecamy również następujące strony poświęcone tematyce eBay i prawa: